Τσιούμαρης: 300.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

300.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

300.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

300.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

Την έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο:
“EΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΡΙΚΩΝ (ΑΣΟ)  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «H ΔΗΜΗΤΡΑ» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη στην συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2020.

O ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», επενδύοντας τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, στην ποιότητα του τοπικού κλίματος, αλλά και στις ικανότητες και τη διάθεση των παραγωγών – μελών, κατάφερε να προωθήσει τα ποιοτικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη του σε πολλές αγορές, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η επιτυχία αυτή, έφερε τη συνεχή άνοδο των πωλήσεων και της ζήτησης των διαχειριζόμενων προϊόντων από τον Α.Σ.

Η απαιτητική αγορά όμως των φρέσκων φρούτων, δημιουργεί συνεχείς ανάγκες. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού αριθμούν αρκετά χρόνια ζωής και χρήζουν εκσυγχρονισμού και επέκτασης, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, τόσο σε χώρους διαλογής, όσο και σε αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους.

Βάσει των παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων ψυκτικών θαλάμων για τις ανάγκες αποθήκευσης – συντήρησης της πρώτης ύλης και η επέκταση του διαλογητηρίου, ώστε να μπορεί να καλύψει τον όγκο των προϊόντων που διαχειρίζεται και κατ’ επέκταση να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και να επεκταθεί σε νέες.

Παράλληλα, η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, γραφείων και χώρων εξυπηρέτησης προσωπικού είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το παρόν έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του συνεταιρισμού.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει:

 

  1. Την διαμόρφωση της υφιστάμενης αποθήκης και την κατασκευή Ψυκτικού θαλάμου 135 τ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους όπου σήμερα υφίσταται η βιομηχανική αποθήκη και λειτουργεί ως διαλογητήριο.

Η δράση κρίνεται αναγκαία, διότι ο υπάρχον χώρος θεωρείται μη επαρκής για τις λειτουργικές ανάγκες, σύμφωνα με τις ποσότητες και το είδος των προϊόντων που ο συνεταιρισμός επεξεργάζεται.

Προϋπολογισμός υποέργου: 70.000 €

  1. Την επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των χώρων του διαλογητηρίου – συσκευαστηρίου του συνεταιρισμού 414,40 τ.μ.

Ο υφιστάμενος χώρος του διαλογητηρίου σήμερα θεωρείται ΜΗ επαρκής για τις λειτουργικές ανάγκες του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις ποσότητες και το είδος των προϊόντων που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται, όπως επίσης για την τοποθέτηση μιας νέας γραμμής διαλογής.

Προϋπολογισμός υποέργου: 80.000 €

  1. Την ανέγερση διώροφου κτιρίου με χώρους γραφείων, εξυπηρέτησης προσωπικού και αποθηκευτικούς χώρους 568,69 τ.μ. σε άλλη λειτουργική θέση, όπου θα καλύπτεται το σύνολο των αναγκών.
    Το ισόγειο θα λειτουργεί ως αποθήκη για αρδευτικά προϊόντα και φυτοφάρμακα, των παραγωγών – μελών και ο όροφος ως γραφεία, χώροι εστίασης και υγιεινής καλύπτοντας τις ανάγκες της διοίκησης και του προσωπικού.

Προϋπολογισμός υποέργου: 150.000 €

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 300.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΑΠ 2012-2016:

  • στον Άξονα 2: Στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος
  • Μέτρο 2.2: Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην κοινωνική οικονομία και στην εξωστρέφεια
  • Προτείνων Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης
  • Φορέας Υλοποίησης: ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • Φορέας Επίβλεψης: ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

 

Τσιούμαρης: 300.000,00 € για τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων του ΑΣΟ Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»