50.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για το πρόγραμμα στήριξης πληγέντων με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος μέσω των Δήμων 

50.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για το πρόγραμμα στήριξης πληγέντων με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος μέσω των Δήμων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

50.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για το πρόγραμμα στήριξης πληγέντων με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος μέσω των Δήμων 

50.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για το πρόγραμμα στήριξης πληγέντων με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος μέσω των Δήμων

Την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο «Στήριξη πληγέντων ΠΕ Κοζάνης με την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος» εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κατερίνα Δαδαμόγια στην οικονομική επιτροπή της 16ης Μαΐου 2023.

Το ποσό των 50.000 ευρώ είναι διαθέσιμο στους πέντε Δήμους της ΠΕ Κοζάνης, οι οποίοι και αναλαμβάνουν να το αποδώσουν σε δικαιούχους, όταν κρίνεται απαραίτητο, κυρίως στις περιπτώσεις  που έχουν πληγεί οι περιουσίες τους από καταστροφές. Τα βοηθήματα δίνονται κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και εφόσον προκύπτουν ζημιές από καταγραφές που διενεργούν τα αρμόδια όργανα.

Η Περιφερειακή Αρχή στέκεται στο πλευρό των πολιτών με κάθε δυνατό τρόπο με μέτρα ενίσχυσης για τις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανάγκης, προστατεύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.