30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας για χρήση στο καλλιτεχνικό σχολείο Νέου Κλείτους Κοζάνης

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας για χρήση στο καλλιτεχνικό σχολείο Νέου Κλείτους Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας για χρήση στο καλλιτεχνικό σχολείο Νέου Κλείτους Κοζάνης

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας για χρήση στο καλλιτεχνικό σχολείο Νέου Κλείτους Κοζάνης

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο

«Προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας 36 m2 για βοηθητική χρήση στο καλλιτεχνικό σχολείο στον Νέο Κλείτο Κοζάνης»

κατά την οικονομική επιτροπή της 23ης Μαΐου 2023.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας προκατασκευασμένης αίθουσας συνολικού εμβαδού 36 m2 στο καλλιτεχνικό σχολείο στην κοινότητα Νέου Κλείτους του Δήμου Κοζάνης. Κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθεί αυτή η αίθουσα στον αύλειο χώρο του σχολείου συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του, καθώς θα λειτουργήσουν σε αυτό, για πρώτη φορά, νέα τμήματα Λυκειακών τάξεων.

Το καλλιτεχνικό σχολείο ιδρύθηκε το 2018 και έκτοτε συμβάλλει στην εξοικείωση, ενθάρρυνση και  υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και καλλιεργεί τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους παρέχοντας παράλληλα άρτια γενική εκπαίδευση.

Έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταξιωθεί στην περιοχή και  γίνεται ολοένα και ελκυστικότερο για νέους μαθητές. Οι υποδομές του στο Ν. Κλείτο είναι προσωρινές, κρίνεται όμως αναγκαίο να ενισχυθούν μέσω της προκατασκευασμένης αίθουσας, ώστε να μην παρεμποδισθεί η εξέλιξη του σχολείου μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής του νέου κτιρίου.

Η περιφερειακή αρχή στέκεται αρωγός στα πρώτα βήματα του σχολείου στις λυκειακές τάξεις, πιστεύοντας ότι η διευρυμένη παιδεία που παρέχει  μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών με κλίση και ενδιαφέρον στις τέχνες.