Τσιούμαρης: 2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Η βελτίωση αφορά στην υφή του οδοστρώματος, στις ελλείψεις της πλευρικής προστασίας, στην οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση και στην απορροή ομβρίων με τον καθαρισμό των τάφρων όπου απαιτηθεί.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων για άρση επικινδυνότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες της οδού όσο και έναντι τρίτων.

Οι εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου θα γίνουν στους άξονες:

 

  • Αιανή – Χρώμιο – Όρια Π.Ε. Γρεβενών
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Αυλές – Γούλες – Ρύμνιο
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Τριγωνικό – Ρύμνιο (υπό χαρακτηρισμό)
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Προσήλιο – Μικρόβαλτο – Τρανόβαλτο – Λαζαράδες – Ελάτη – Όρια Π.Ε. Γρεβενών
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» έως Μεταξά
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Βελβεντό – Πολύφυτο έως φράγμα Πολυφύτου
  • Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Βαθύλακκο – Μεσιανή – Κουβούκλια – Ροδίτη – Λεύκαρα

 

2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

 

 

2.346.000 € για Συντήρηση και Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου δήμων Σερβίων και Βελβεντού

 

Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Η βελτίωση αφορά στην υφή του οδοστρώματος, στις ελλείψεις της πλευρικής προστασίας, στην οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση και στην απορροή ομβρίων με τον καθαρισμό των τάφρων όπου απαιτηθεί.

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή των προτεινόμενων επεμβάσεων για άρση επικινδυνότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες της οδού όσο και έναντι τρίτων.

Οι εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου θα γίνουν στους άξονες:

 

Αιανή – Χρώμιο – Όρια Π.Ε. Γρεβενών

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Αυλές – Γούλες – Ρύμνιο

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Τριγωνικό – Ρύμνιο (υπό χαρακτηρισμό)

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Προσήλιο – Μικρόβαλτο – Τρανόβαλτο – Λαζαράδες – Ελάτη – Όρια Π.Ε. Γρεβενών

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» έως Μεταξά

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Βελβεντό – Πολύφυτο έως φράγμα Πολυφύτου

Διασταύρωση «Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας» Βαθύλακκο – Μεσιανή – Κουβούκλια – Ροδίτη – Λεύκαρα