Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειας Α.Μ.Θ.

Εκτύπωση

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρο Κοινωνικής  Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

786ΨΟΞΧΘ-ΔΧ6

Κοινοποιήστε: