Εξέλιξη έργων της αντιπεριφέρειας ΠΕ Κοζάνης - Δαδαμόγια Κατερίνα

Υποβολή πρότασης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών, προϋπολογισμού 2.200.000 €, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον ΤΟΕΒ Σερβίων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή πρότασης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών, προϋπολογισμού 2.200.000 €, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον ΤΟΕΒ Σερβίων

Υποβολή πρότασης για τη βε λτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών, προϋπολογισμού 2.200.000 €

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η  υποβολή πρότασης του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης και συστήματος προπληρωμένης άρδευσης, στον ΤΟΕΒ Σερβίων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020.

Η μελέτη συντάχθηκε με μέριμνα του ΤΟΕΒ Σερβίων και η πρόταση υποβάλλεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας (έδρα) σε συνεργασία με το γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνας Δαδαμόγια.

Το έργο είναι Προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ και περιλαμβάνει:

  • Συστήματα Άρδευσης με Προπληρωμένη Κάρτα
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου τριών (3) Αντλιοστασίων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου δύο (2) Δεξαμενών.
  • Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου
  • Λογισμικά Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι  ο εκσυγχρονισμός, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και η συνακόλουθη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων των αρδευτικού δικτύων  των ΤΟΕΒ.