Συγκομιδή Σταφυλιών

Υποβολή αιτήσεων για Κατανομή Φύτευσης νέων αμπελώνων από το Εθνικό Αποθεματικό 2014-2015

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης ανακοινώνεται ότι, καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα νέας φύτευσης αμπέλου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014.
3. Φωτοτυπία του Ε1 οικονομικού έτους 2014.
4. Αποδεικτικά ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτεμαχίου που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του αμπελώνα (τίτλοι ιδιοκτησίας) ή συμβολαιογραφική πράξη 10ετούς τουλάχιστον ενοικίασης αγροτεμαχίου με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο.
5. Στην περίπτωση Νέων Αγροτών, την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Εφόσον οι αιτούντες είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειάς, δηλώσεις συγκομιδής και να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2012-2013 και 2013-2014, κα εφόσον αποδεδειγμένα (δηλώσεις συγκομιδής) είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων.

Προτεραιότητα δίδεται σε νέους αγρότες, (σύμφωνα με το άρθρο 94του ΚΑΝ (ΕΚ)479/08 και τον ΚΑΝ (436/09) μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρέμματα.

Η υποβολή των αιτήσεων και η προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης), 1όροφος, γραφείο 24.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κοζάνης στα τηλέφωνα 24613-51368/143.