Μετατάξεις

Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στην (Α.ΔΙ.Π.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στην “Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ” (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 5/10-09-2014).

7ΚΨ4Ι5Ζ-ΤΥΒ