Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

Υλοποίηση έργων 8 εκατ. ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη ΔΕΥΑ Εορδαίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ένα έργο μεγάλης σημασίας για το Δήμο Εορδαίας ανέλαβε να υλοποιήσει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά από εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Πρόκειται για το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», την υλοποίηση του οποίου προγραμματίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων» (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ).

Δεδομένου ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και μετά την εκπεφρασμένη αδυναμία του Δήμου Εορδαίας να ανταποκριθεί, αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, η οποία διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και  της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Το κύριο έργο της πράξης, αποτελείται από επτά (7) υποέργα με τους κάτωθι τίτλους:

 

  1. Εσωτερικό δίκτυο λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας οικισμών Καρυοχωρίου – Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής.
  2. Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστείου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας.
  3. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.
  4. Σύσταση δουλείας διόδου για τη διέλευση (Απαλλοτρίωση – Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων).
  5. Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ) (Εργασίες Ο.Κ.Ω.)
  6. Παραλλαγή δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ) (Εργασίες Ο.Κ.Ω.)
  7. Μνημόνιο Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (Αρχαιολογικές Έρευνες / Εργασίες Μέσω Αυτεπιστασίας).

Τα 3 πρώτα θα υλοποιηθούν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης και τα υπόλοιπα από την Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 8.015.625,67 ευρώ (Συνολική Δημόσια Δαπάνη).

Υλοποίηση έργων 8 εκατ. ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για τη ΔΕΥΑ Εορδαίας