Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος

Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Continue Reading
ΠΕ Κοζάνης - Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος

Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπάλληλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπάλληλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Αρ. Διακ. 19/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 140374)

Continue Reading