Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου
Σε συνέχεια του αρ.πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17.4.2015 έγγραφό του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνεται ότι το απόγευμα της 29.05.2015 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EΥΕΔ (http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional/delegations/), το χρονοδιάγραμμα Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης (Junior Professionalsin Delegations).

» Διαβάστε περισσότερα !!!