ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης της Γαλλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα διαβίβασε στην υπηρεσία μας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διεθνείς Κύκλους Σπουδών της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ) της Γαλλίας και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (IRA) για το έτος 2015.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Γαλλικού Ινστιτούτου οι τρεις κύκλοι σπουδών είναι οι ακόλουθοι:

1. Διεθνής Κύκλος Μεγάλης Διαρκείας (CIL) διάρκειας 16 μηνών + 2 μήνες προαιρετικά, για να ετοιμάσουν ένα μεταπτυχιακό (για τους νέους υπαλλήλους)

2. Διεθνής Κύκλος Εξειδίκευσης (CIP) διάρκειας 8 μηνών (για τους έμπειρους υπαλλήλους)

3. Διεθνής Κύκλος Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης (CiIRA) διάρκειας 8 μηνών (για τους νέους ή/και έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα και είναι διοικητικοί υπεύθυνοι σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης ανωτέρου επιπέδου, να έχουν εξαιρετικό επίπεδο γνώσης γαλλικής, και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή άλλο ισοδύναμο.

Ω3ΑΧΧ-3ΗΩ