Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης

 

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης, έπειτα από πρόσκληση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη και της αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνας Δαδαμόγια, με θέμα την πορεία και εξέλιξη των έργων του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Εγγείων Βελτιώσεων της Π.Ε. Κοζάνης, ο Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης και Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι της ΑΝΚΟ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν αναλυτικά τα στάδια εξέλιξης όλων των έργων ανά κατηγορία του τεχνικού προγράμματος, επικαιροποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματά τους και δρομολογήθηκαν ενέργειες για την μετέπειτα πορεία τους.

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των κατηγοριών των έργων, του πλήθους και του προϋπολογισμού αυτών.

 

ΠΛΗΘΟΣ Π/Υ (€)

Α – ΜΕΛΕΤΕΣ

Α1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 37
Α2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 18 8.100.337
Α3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ 14 1.175.114
 

 

 

Β – ΕΡΓΑ

Β1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ 30 32.158.521
Β2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 17.011.000
Β3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 37 58.397.855
ΣΥΝΟΛΟ: 147 116.842.827

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑ-ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 10 568.502
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΘΗΚΑΝ 14 4.296.957

 

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία των έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Κοζάνης