Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Σχετικά με τις «δηλώσεις-καταγγελίες» του προέδρου της τοπικής κοινότητας Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας κ. Νίκου Φουρκιώτη

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετικά με τις «δηλώσεις-καταγγελίες» του προέδρου της τοπικής κοινότητας Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας κ. Νίκου Φουρκιώτη, για την παραχώρηση εκτάσεων σε φυσικά πρόσωπα της κοινότητας Μηλοχωρίου, η Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας γνωρίζει τα παρακάτω:

Στις 7-03-2016 υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα κατοίκου του Μηλοχωρίου μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα σχετικά με παραχώρηση έκτασης κατά χρήση 5.187 τ.μ. για δεντροκαλλιέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 4061/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014.

Η Δ/νση Πολιτικής Γης με έγγραφο απευθύνθηκε σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες από το νόμο άρθρο 4 του Ν. 4061/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν 4235/2014, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν αρμοδίως για το συγκεκριμένο αίτημα της κατοίκου του Μηλοχωρίου.

Με την απάντηση όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο υπηρεσιών ο φάκελος θα αποσταλεί στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να αποφανθεί για την παραχώρηση ή μη κατά χρήση της άνω έκτασης.

Οι εκτάσεις που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Εποικισμός) διαχειρίζονται από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η Δ/νση Πολιτικής γης όπως όφειλε, έχει συγκροτήσει τον ανάλογο φάκελο και  έχει αποστείλει  στις αρμόδιες και κατά τον νόμο προβλεπόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αποφανθούν για την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για δεντροκαλλιέργεια της αιτούσας.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι κατά την εφαρμογή των άνω διατάξεων και προ της προκήρυξης της δημοπρασίας των ζητούμενων εκτάσεων, ζητούνται από το νόμο γνωμοδοτήσεις (έγγραφα) των αρμόδιων υπηρεσιών  και λαμβάνονται υπόψη όπως:

  • Τα κτηματολογικά στοιχεία της Αναμόρφωσης αγροκτήματος << Μηλοχωρίου Ν. Κοζάνης έτους 1976.
  • Έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης.
  • Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, με το οποίο συναινεί στην παραχώρηση.
  • Έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.
  • Έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης εάν θίγεται η επιχώριος κτηνοτροφία.

Ο φάκελος λοιπόν εξετάζεται και η διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ως άνω παραχώρηση, όπως επικαλούνται κάποια δημοσιεύματα στο τοπικό τύπο.

 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις άλλες δύο περιπτώσεις στις οποίες προφανώς αναφέρεται ο κ. Φουρκιώτης (σχετικές οι αρ.7695/399/10-02-2016, 7698/400/09-02-2016) αποφάσεις Περιφερειακής αρχής οι οποίες αναρτήθηκαν και στο διαδίκτυο.

Η Διεύθυνση Πολιτικής γης ακολουθεί πιστά τους Νόμους και τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από αυτούς, έχοντας υπόψη την εντολή–βούληση της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για αυστηρή τήρηση των διαδικασιών αλλά και για την στήριξη της αγροτικής οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.