Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Προσκλήσεις της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υποθέσεις των Τ.Κ Αμυγδαλιάς, Αργίλου, Αγ. Χριστοφόρου και Ασβεστόπετρας των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.


Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΑΡΓΙΛΟΥ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147 /2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.


Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.


Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα και συνοικισμό ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Αμυγδαλιάς:

1 Αμυγδαλιά Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου
2 Αμυγδαλιά Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου
3 Αμυγδαλιά Αναστασόπουλος Νικόλαος του Κων/νου Αναστασόπουλος Παναγιώτηςτου Κων/νου
4 Αμυγδαλιά
5 Αμυγδαλιά Αποστολίδης Απόστολος του Γεωργίου
6 Αμυγδαλιά Βαβέσος Κων/νος του Ζαχαρία
7 Αμυγδαλιά Βογιατζής Αλέξανδρος του Πέτρου
8 Αμυγδαλιά Βογιατζής Σταύρος  του Πέτρου
9 Αμυγδαλιά Γεωργούλας Ευάγγελος του Γεωργίου
10 Αμυγδαλιά Δελής Ευάγγελος του Χρήστου
11 Αμυγδαλιά Δελή Μερσίνα του Χρήστου
12 Αμυγδαλιά Δημάρα Ναζλού του Αθανασίου
13 Αμυγδαλιά Καρακοντής Παναγιώτης του Αντωνίου
14 Αμυγδαλιά Καραλίγκας Παναγιώτης του Ιωάννη
15 Αμυγδαλιά Καρατσούλας Βασίλειος του Αθανασίου
16 Αμυγδαλιά Καρατσούλα  Δέσποινα του Βσιλείου
17 Αμυγδαλιά Μανές Αναστάσιος του Ιωάννη
18 Αμυγδαλιά Μαργέτας Βασίλειος του Νικολάου
19 Αμυγδαλιά Μαργέτας Βασίλειος του Νικολάου
20 Αμυγδαλιά Μαυρομάτη Σοφία του Κων/νου
21 Αμυγδαλιά Μελάς Απόστολος του Δημητρίου
22 Αμυγδαλιά Μελεμένης Απόστολος του Νικολάου
23 Αμυγδαλιά
24 Αμυγδαλιά Μελεμένης  Γεώργιος του Νικολάου
25 Αμυγδαλιά Μελεμένης Νικόλαος του Αποστόλου
26 Αμυγδαλιά Στάμκος Ευάγγελος του Νικολάου
27 Αμυγδαλιά Ποδιώτης Αντώνιος του Ιωάννη
28 Αμυγδαλιά Ποδιώτη Ευγενία του Δημητρίου
29 Αμυγδαλιά Παγκάκος Αθανάσιοςτου Αποστόλου
30 Αμυγδαλιά Παπαματθαιάκη Χρυσή του Ιωάννη
31 Αμυγδαλιά Πασχαλίδης Κων/νος του Αναστασίου
32 Αμυγδαλιά Πασχαλίδου Βικτωρία του Ανδρέα
33 Αμυγδαλιά Πασχαλίδου Κατίνα του Αναστασίου
34 Αμυγδαλιά Πατόνογλου Στυλιανή του Σπυίδωνα
35 Αμυγδαλιά Σταμάτογλου Ιωάννης του Αναστασίου
36 Αμυγδαλιά Χιώτης  Στέργιος του Οδυσσέα
37 Αμυγδαλιά Χιώτη  Ουρανία του Κοσμά

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Αργίλου:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο
1 Άργιλος Βακονάκη  Αθανασία του Ευαγγέλου
2 Άργιλος Γιορίκογλου Ελισάβετ του Ιωάννη
3 Άργιλος Ζύμπα Σοφία του Κων/νου
4 Άργιλος Ζυμπίδης Σάββας του Αλέξανδρου και Ζυμπίδης Αλέξανδρος του Σάββα
5 Άργιλος Ιωαννίδης Ιορδάνης του Ιωακείμ
6 Άργιλος Μιχαηλίδης Γεώργιος του Αβραάμ
7 Άργιλος Κερίδης Κων/νος του Ιωάννη
8 Άργιλος Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Στυλιανού
9 Άργιλος Παρασκευαϊδης Λάζαρος του Αθανασίου

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο
1 Άγιος Χριστόφορος Αλεξάνδρου Γεώργιος του Χρήστου
2 Άγιος Χριστόφορος Συχωνίδου Σοφία του Περικλή
3 Άγιος Χριστόφορος Συχωνίδου Σοφία του Περικλή
4 Αγιος Χριστόφορος Φίλκας Βασίλειος του Προδρόμου
5 Αγιος Χριστόφορος Σαββίδου Ελένη του Γεωργίου

Πίνακες αποδεκτών Τ.Κ Ασβεστόπετρας:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012 Παρατηρήσεις
1 Ασβεστόπετρα Άτσος Παντελής του Αθανασίου (Αρ.23) Ν.4061/2012 119231/3183/07-01-2014
Ασβεστόπετρα Άτσου Ευμορφούλα του Τριανταφύλλου
Ασβεστόπετρα Κυριακίδου Ελισάβετ του Κωνσταντίνου
Ασβεστόπετρα Πολυχρονιάδου Ειρήνη του Παντελή
2 Ασβεστόπετρα Δεληγιάννης Ευάγγελος του Ιωάννη (Αρ.5) Ν.3147 /2003 157/12-10-2006
3 Ασβεστόπετρα Καραβάλτσης Στεφάνος του Ευαγγέλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
4 Ασβεστόπετρα Κοτζαφίλιος Γεώργιος του Αλεξάνδρου (Αρ.23) Ν.4061/2012 12516/303/15-03-2013
5 Ασβεστόπετρα Μαυροματίδου Δήμητρα του Χαραλάμπους (Αρ.23) Ν.4061/2012 77658/1880/12-09-2012
6 Ασβεστόπετρα Μουρατίδης Αναστάσιος του Θεοδώρου (Αρ.23) Ν.4061/2012 116206/3075/16-12-2013
7 Ασβεστόπετρα Σωτηροπούλου Δέσποινα τοθ Νικολάου (Αρ.23) Ν.4061/2012 77676/1881/12-09-2012
8 Ασβεστόπετρα Τσιγκλιανίδου Σοφία του Κων/νου (Αρ.23) Ν.4061/2012 80597/1955/19-09-2012
9 Ασβεστόπετρα Χαϊτίδης Θεοχάρη του Χρήστου (Αρ.23) Ν.4061/2012 79986/1938/20-09-2012
10 Ασβεστόπετρα Χαϊτίδης  Χρήστος του Θεοχάρη (Αρ.23) Ν.4061/2012 79991/1939/20-09-2012