Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Αυλών του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΑΥΛΕΣ του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 24613-51224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν. 3147/2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν. 4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης,  από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν 4061 /2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Σερβίων – Βελβενδού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση
1 Αυλές Αμπατζίδης Μιχαήλ του Σάββα υπ.αριθ.308 αγροτεμάχιο 2706,63τ.μ.
2 Αυλές Αναστασιάδης Γεώργιος του Χρήστου υπ.αριθ.459 αγροτεμάχιο 5958,59τ.μ.
3 Αυλές Αναστασιάδης Χρίστος του Σωκράτη υπ.αριθ.167 αγροτεμάχιο 6150τ.μ.
4 Αυλές Αντάρας Αθανάσιος του Στεφάνου υπ.αριθ.7 αγροτεμάχιο 9672,93τ.μ.
5 Αυλές Βαϊσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου υπ.αριθ.691 αγροτεμάχιο 10250τ.μ.
6 Αυλές Βητοπούλου Βαϊα του Ιωάννη υπ.αριθ.459ΙΓαγροτεμάχιο 10000τ.μ.
7 Αυλές Γαλογαύρος Δημήτριος του Αθανασίου υπ.αριθ. 515 αγροτεμάχιο 4694τ.μ.
8 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου υπ.αριθ.246 αγροτεμάχιο 6348,45τ.μ.
9 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου υπ.αριθ.350 αγροτεμάχιο 2500τ.μ.
10 Αυλές Γαλογαύρος Χαρίσιος του Φωτίου υπ.αριθ.494 αγροτεμάχιο 2472,10τ.μ.
11 Αυλές Γκαντιάς Αθανάσιος του Ιωάννη υπ.αριθ.56 αγροτεμάχιο 4570,55τ.μ.
12 Αυλές Γούτσιος Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ.7 αγροτεμάχιο 7624,93τ.μ.
13 Αυλές Δαλαγιώργος Κων/νος του Αθανασίου υπ.αριθ.496 αγροτεμάχιο 1793τ.μ.
14 Αυλές Δαλαγιώργος Κων/νος του Αθανασίου υπ.αριθ.459ιγ αγροτεμάχιο 1800τ.μ.
Αυλές Δαλαγιώργος Κων/νος του Αθανασίου υπ.αριθ. 496 & 459ιγ αγρ 1793τ.μ. & 1800τ.μ.
15 Αυλές Καραολανίδης Βασίλειος του Αθανασίου υπ.αριθ.1κ αγροτεμάχιο 355,31τ.μ.
16 Αυλές Καλογιάννη Αντωνία του υπ.αριθ.447 αγροτεμάχιο 3600τ.μ.
17 Αυλές Καλογιάννης Δημήτριος του Θωμά υπ.αριθ.461 αγροτεμάχιο 5313τ.μ.
18 Αυλές Κουκουλιός Νικόλαος του Χαρισίου υπ.αριθ.494 αγροτεμάχιο 4211,7418τ.μ.
19 Αυλές Κουκουλιού Μαρία του Χαρισίου υπ.αριθ.502 αγροτεμάχιο 8143,45τ.μ.
20 Αυλές Κουτσιάδης Βασίλειος του Γεωργίου υπ.αριθ.459ιγ αγροτεμάχιο 10000τ.μ.
21 Αυλές Κουτσιάδου Ησαϊα του Θωμά υπ.αριθ.559 αγροτεμάχιο
22 Αυλές Κυριαζόπουλος Στέφανος υπ.αριθ. 447αγροτεμάχιο 4558,88τ.μ.
23 Αυλές Λαζαρίδης Λεόντιος του Ανέστη υπ.αριθ. 459ααγροτεμάχιο 10041,18τ.μ.
24 Αυλές Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος του Γεώργιου υπ.αριθ.230 αγροτεμάχιο 5678τ.μ.
25 Αυλές Μαργαριτόπουλος Αθανάσιος του Γεώργιου υπ.αριθ. 436 αγροτεμάχιο 2760τ.μ.(ΑΠΕΣΥΡΘΗ)
26 Αυλές Μπασδέκης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 447ααγροτεμάχιο 9672,93τ.μ.
27 Αυλές Μπασδέκης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 9859,89τ.μ.
28 Αυλές Μπουχάρας Κων/νος του Αχιλλέα υπ.αριθ.459 αγροτεμάχιο 2457,51τ.μ.
29 Αυλές Μπουχάρας Παντελής του Κυριάκου υπ.αριθ.436 αγροτεμάχιο 3057τ.μ.
30 Αυλές Μπουχάρα Σοφία του Γεωργίου υπ.αριθ.203 αγροτεμάχιο 2728,61τ.μ.
31 Αυλές Νικολαϊδης Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ.619 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ.
32 Αυλές Σαββίδης Ευστάθιος του Γεωργίου υπ.αριθ.464 αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ.
33 Αυλές Σαρρή Ασπασία του Θωμά υπ.αριθ.620 αγροτεμάχιο 5949,71τ.μ.
34 Αυλές Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ.447 αγροτεμάχιο 8150,74 τ.μ.
35 Αυλές Στάμου Βαϊα του Ελευθερίου υπ.αριθ. 691 αγροτεμάχιο 10750,00τ.μ.
36 Αυλές Τεληκωστόγλου Σταύρος του Αποστόλου υπ.αριθ. 630 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ.
37 Αυλές Τελιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη υπ.αριθ.116 αγροτεμάχιο
38 Αυλές Τελιόπουλος Φώτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.118 αγροτεμάχιο 7392,50τ.μ.
39 Αυλές Τσαλαζίδου Ελένη του Χαράλαμπου υπ.αριθ.619 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ.