Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Γλυκοκερασιάς του Δήμου Βοΐου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Γλυκοκερασιάς του Δήμου Βοΐου

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑΣ του δήμου Βοΐου για εξαγορά σύμφωνα με το αρ. 5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461351224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την  τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν 4061 /2012 έως 28-08-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Στο Δήμο Βοϊου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012 Αριθμός τεμαχίου
1 Γλυκοκερασιά Σπυρόγλου Φωκίων του Πέτρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 201 αγροτεμάχιο
2 Γλυκοκερασιά Σπυρόγλου Κων/νος του Πέτρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 92 αγροτεμάχιο
3 Γλυκοκερασιά Καλεντερίδου Αφροδίτη του Κων/νου (Αρ.5) Ν.3147 /2003 υπ.αριθ. 201 αγροτεμάχιο