Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών για υπόθεση της Τ.Κ Βαθυλάκκου του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Όλες οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ του δήμου Σερβίων – Βελβενδού για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, από Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 έως Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 2461351224 (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την υπόθεση εξαγοράς που μας έχετε υποβάλει με αίτημα σας, σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στους  φακέλους  που  μας έχετε καταθέσει υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατοχής της εν λόγω έκτασης, από την 05-06-1993 και ως εκ τούτου θα πρέπει να μας προσκομίσετε επί πλέον στοιχεία κατοχής μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας προσκομίσετε τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 23 του Ν.4061/2012 έως 11-09-2017 οι αιτήσεις θα απορριφθούν.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Θ.Γ.&Ε.Δ. θα επισκεφθεί τον ΒΑΘΥΛΑΚΟ την 12 – 09 -2017 και ώρα 09:30 στο κεντρικό καφενείο (ΑΝΑΚΤΟΡΟ) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στο Δήμο Σερβίων – Βελβενδού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Διατάξεις Άθρου 5 Ν.3147/03 ή Άθρου 23 Ν.4061/2012
1 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά (Αρ.5) Ν.3147 /2003
2 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά (Αρ.5) Ν.3147 /2003
3 Βαθύλακος Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία
4 Βαθύλακος Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη
5 Βαθύλακος Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
6 Βαθύλακος Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
7 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ (Αρ.5) Ν.3147 /2003
8 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη
9 Βαθύλακος Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
10 Βαθύλακος Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
11 Βαθύλακος Αβραμίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους
12 Βαθύλακος Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου
13 Βαθύλακος Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου
14 Βαθύλακος Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους
15 Βαθύλακος Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα
16 Βαθύλακος Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα
17 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου
18 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα
19 Βαθύλακος Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου
20 Βαθύλακος Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου
21 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα (Αρ.5) Ν.3147 /2003
22 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
23 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
24 Βαθύλακος Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου
25 Βαθύλακος Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη
26 Βαθύλακος Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου
27 Βαθύλακος Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου
28 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου
29 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου
30 Βαθύλακος Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους (Αρ.5) Ν.3147 /2003
31 Βαθύλακος Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
32 Βαθύλακος Δημητριάδου Άννα του Χρήστου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
33 Βαθύλακος Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
34 Βαθύλακος
35 Βαθύλακος Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους (Αρ.5) Ν.3147 /2003
36 Βαθύλακος Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη
37 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου
38 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη
39 Βαθύλακος Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου
40 Βαθύλακος Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου
41 Βαθύλακος Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου
42 Βαθύλακος Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα
43 Βαθύλακος Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου
44 Βαθύλακος Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία
45 Βαθύλακος Ηλιάδης  Ηλία του Γεωργίου
46 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου
47 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου
48 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Στυλιανού (Αρ.5) Ν.3147 /2003
49 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
50 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
51 Βαθύλακος Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
52 Βαθύλακος Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία (Αρ.5) Ν.3147 /2003
53 Βαθύλακος Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
54 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση
55 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση (Αρ.5) Ν.3147 /2003
56 Βαθύλακος Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
57 Βαθύλακος Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου
58 Βαθύλακος Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου
59 Βαθύλακος Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου
60 Βαθύλακος Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
61 Βαθύλακος Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα
62 Βαθύλακος Καραογλανίδης Εφραίμ του Ιωάννη
63 Βαθύλακος Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου
64 Βαθύλακος Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου
65 Βαθύλακος Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου
66 Βαθύλακος Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου
67 Βαθύλακος Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
68 Βαθύλακος Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
69 Βαθύλακος Κιρτίδης Παύλος του Ιωάννη
70 Βαθύλακος Κιρτίδης Σάββας του Ιορδάνη
71 Βαθύλακος Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
72 Βαθύλακος Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη
73 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
74 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Ζαφείριος του Γεωργίου
75 Βαθύλακος Κων/δης Αλέξανδρος του Σεραφείμ
76 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Αναστασίου
77 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Χρήστου
78 Βαθύλακος Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά
79 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου
80 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου
81 Βαθύλακος Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου
82 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου
83 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου
84 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
85 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη
86 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
87 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος
88 Βαθύλακος Κων/δης Σταύρος  του Προδρόμου
89 Βαθύλακος Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου
90 Βαθύλακος Κων/δου  Αναστασία του Κων/νου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
91 Βαθύλακος Κων/δου  Ειρήνη  του Νικολάου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
92 Βαθύλακος Κων/δου  Παναγιώτα του Νικόλάου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
93 Βαθύλακος Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου
94 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου
95 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου
96 Βαθύλακος Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου
97 Βαθύλακος Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου
98 Βαθύλακος Μαρκούλης  Βασίλειος του Αριστοτέλη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
99 Βαθύλακος Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου
100 Βαθύλακος Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου
101 Βαθύλακος Μπάκα ελένη του Γεωργίου
102 Βαθύλακος Μπάγκα Ελένη του Κυριάκου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
103 Βαθύλακος Μπελίδης Χρήστος του Αποστόλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
104 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου
105 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
106 Βαθύλακος Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
107 Βαθύλακος Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου
108 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου
109 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Παναγιώτης  του Μουράτιου
110 Βαθύλακος Παντελίδου Μαρία του Συμεών
111 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ανέστης του Παύλου
112 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
113 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου
114 Βαθύλακος Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου
115 Βαθύλακος Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
116 Βαθύλακος Παπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
117 Βαθύλακος Πατσάκη Ιωάννα του Γεωργίου
118 Βαθύλακος Πατσάκη Μαρία  του Μουρατίου
119 Βαθύλακος Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
120 Βαθύλακος Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου
121 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ιωάννης  του Κυριάκου
122 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου
123 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
124 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου
125 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου
126 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
127 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
128 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
129 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
130 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
131 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
132 Βαθύλακος
133 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Προδρόμου
134 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Σάββα
135 Βαθύλακος Ποτουριάδης Αναστάσιος του Χρήστου
136 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου
137 Βαθύλακος Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου
138 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους (Αρ.5) Ν.3147 /2003
139 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους (Αρ.5) Ν.3147 /2003
140 Βαθύλακος Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου
141 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
142 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
143 Βαθύλακος Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ (Αρ.5) Ν.3147 /2003
144 Βαθύλακος Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
145 Βαθύλακος Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
146 Βαθύλακος Σιουρίδης Λεόντιος του Λαζάρου
147 Βαθύλακος Σιουρίδης Σάββας του Λαζάρου
148 Βαθύλακος Σπυρίδης Πρόδρομος  του Λαζάρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
149 Βαθύλακος Σπυρίδου Κυριακή του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
150 Βαθύλακος Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου (αρ.23) Ν.4061/2012
150 Βαθύλακος Στεφανίδης Σταύρος του Σάββα
151 Βαθύλακος Στόλογλου Αντώνης του Αβράαμ (Αρ.5) Ν.3147 /2003
152 Βαθύλακος Συμεωννίδης Χρήστος του Βασιλείου
153 Βαθύλακος Συμεωννίδου Ελένη του Βασιλείου
154 Βαθύλακος Τζελάπτση Ευαγγελία του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
155 Βαθύλακος Τσακαλίδης Ηλίας του Κων/νου
156 Βαθύλακος Τσερέκας Αναστάσιος του Ιορδάνη
157 Βαθύλακος Τσερέκας Κων/νος του Νικολάου
158 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδου Σοφία του Σταύρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
159 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Δημήτριος του Νικολάου
160 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
161 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
162 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
163 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Ελευθέριος του Αναστασίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
164 Βαθύλακος Τσιώγκας Νικόλαος του Αχιλλέα (Αρ.5) Ν.3147 /2003
165 Βαθύλακος Χαλούδη Χρυσή του Μιχαήλ (Αρ.5) Ν.3147 /2003
166 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος του Χαράλαμπου
167 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Λαζάρου του Σταύρου
168 Βαθύλακος Χαραλαμπίδου Δήμητρα του Ζαφειρίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
169 Βαθύλακος Χατζηαδαμίδης Συμεών του Σωκράτη (Αρ.5) Ν.3147 /2003
170 Βαθύλακος Χατζηευστρατίου Κυβέλη του Σταύρος (Αρ.5) Ν.3147 /2003
171 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Αντώνιος του Λαζάρου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
172 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Ελευθέριος του Παναγιώτη
173 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Παναγιώτη
174 Βαθύλακος Χατζηπιερίδης Ευστάθιος του Κων/νου
175 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Γεώργιος του Μελετίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
176 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου
177 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου (Αρ.5) Ν.3147 /2003
178 Βαθύλακος Χατζησαββίδου Σοφία του Ιωακείμ (Αρ.5) Ν.3147 /2003
179 Βαθύλακος Χατζηστυλιάδης Δημήτριος του Ιακώβου
180 Βαθύλακος Μπελίδης Μιλτιάδης-Κάρολος του Αποστόλου (αρ.23) Ν.4061/2012

Ο πρόεδρος της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ.

Νικόλαος Βουχάρας