Πολιτική προστασία

Πρόσκληση στην Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (23-10-2019)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στην Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (23-10-2019)

Πρόσκληση στην Σύσκε-ψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

(ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (23-10-2019)

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην ετήσια σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη)

σχετικά με τον σχεδιασμό, τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από Πλημμύρες, Χιονοπτώσεις και Παγετό για την χειμερινή περίοδο 2019 – 2020.

Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.