Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Γλυκοκερασέας του Δήμου Βοΐου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Γλυκοκερασέας του Δήμου Βοΐου

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την ΤΕΤΆΡΤΗ  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Βοϊου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Γλυκοκερασιά Σπυρόγλου Φωκίων του Πέτρου υπ.αριθ. 201 αγροτεμάχιο 3556.15τ.μ 269/25-06-2006
2 Γλυκοκερασιά Σπυρόγλου Κων/νος του Πέτρου υπ.αριθ. 92 αγροτεμάχιο 6485.83τ.μ 270/25-09-2006
3 Γλυκοκερασιά Καλεντερίδου Αφροδίτη του Κων/νου υπ.αριθ. 201 αγροτεμάχιο 2338.50τ.μ 64/16-03-2006