Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Βαθύλακκος του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147 /2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00, από τον α/α 1 μέχρι τον α/α 90 και

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00, από τον α/α 91 μέχρι τον α/α 177

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Σερβίων – Βελβενδού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 12635/31-12-2003
2 Βαθύλακος Αβραμίδης Ηλίας του Παρασκευά υπ.αριθ. 1215 αγροτεμάχιο 3252,98τ.μ. 15343/31-08-2006
3 Βαθύλακος Αβραμίδης Παρασκευάς του Ηλία υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
4 Βαθύλακος Αγγελίδου Αναστασία του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
5 Βαθύλακος Αγγελίδου Τριανταφυλλιά του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
6 Βαθύλακος Αγγέλου Χαράλαμπος του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1406 αγροτεμάχιο 5209,48 401/15-10-2006
υπ.αριθ.1407 αγροτεμάχιο
7 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωάννης του Ιωσήφ υπ.αριθ.1234 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 19637/31-12-2003
8 Βαθύλακος Αδαμίδης Ιωσήφ του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
9 Βαθύλακος Αθανασιάδου Αναστασία του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 7658,66τ.μ. 4612/10-03-2004
10 Βαθύλακος Αθανασιάδου Ιωάννα του Αθανασίου υπ.αριθ.20 αγροτεμάχιο 8362,82τ.μ. 4611/10-03-2004
11 Βαθύλακος Αβραμίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/8/1978
12 Βαθύλακος Αμπατζίδου Φωτεινή του Ιγνατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
13 Βαθύλακος Αντωνιάδης Κων/νος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
14 Βαθύλακος Ασλανίδης Κων/νος του Χαραλάμπους υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
15 Βαθύλακος Γεωργιάδης Αθανάσιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
16 Βαθύλακος Γεωργιάδης Γεώργιος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
17 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
18 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
19 Βαθύλακος Γεωργιάδης Κυριάκος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
20 Βαθύλακος Γεωργιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
21 Βαθύλακος Γεωργιάδης Ιορδάνης του Σάββα υπ.αριθ. 25 αγροτεμάχιο 1787,47τ.μ.. 9640/04-06-2004
22 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1391 αγροτεμάχιο 6856,00τ.μ. 9644/04-06-2004
23 Βαθύλακος Γεωργιάδου Κυριακή του Γεωργίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 3078,21τ.μ. 9645/04-06-2004
24 Βαθύλακος Γεωργίου Όμηρος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
25 Βαθύλακος Γιαννόπουλος Θωμάς του Ιωάννη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
26 Βαθύλακος Δαγιόγλου Σταύρος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
27 Βαθύλακος Δαδούδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 6000,00τ.μ. 18/9/1978
28 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 07/09-/1978
29 Βαθύλακος Δημαράς Αθανάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9409/06-07-1978
30 Βαθύλακος Δημαρά Ναζλού του Χαραλάμπους υπ.αριθ.44    αγροτεμάχιο 3119,00τ.μ. 19636/31-12-2003
31 Βαθύλακος Δημητριάδης Απόστολος του Χριστόδουλου υπ.αριθ. 74   αγροτεμάχιο 1080τ.μ. 136/08-01-2004
32 Βαθύλακος Δημητριάδου Άννα του Χρήστου υπ.αριθ. 30 αγροτεμάχιο 19250τ.μ 135/08-01-2004
33 Βαθύλακος Διονυσοπούλου Σεβαστή του Γεωργίου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4702/12-03-2004
34 Βαθύλακος υπ.αριθ. 1175 αγροτεμάχιο 2622,77τ.μ.
35 Βαθύλακος Δουφεξή Σταυρούλα του Χαραλάμπους υπ.αριθ. 720 αγροτεμάχιο 12988,15τ.μ. 4217/03-03-2004
36 Βαθύλακος Ελευθεριάδης Αναστάσιος του Θεοφάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
37 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
38 Βαθύλακος Ευρενιάδης Αβραάμ του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9669/04-06-2004
39 Βαθύλακος Ευρενιάδης Απόστολος του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
40 Βαθύλακος Ευρενιάδης Σάββας του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
41 Βαθύλακος Ευρενιάδου Ευθυμία του Παύλου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9663/04-06-2004
42 Βαθύλακος Ευρενιάδου Μαρία του Λεωνίδα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 9668/04-06-2004
43 Βαθύλακος Ζαχαροπούλου Παναγιώτα του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
44 Βαθύλακος Ηλιάδης Γεώργιος του Ηλία υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 18/9/1978
45 Βαθύλακος Ηλιάδης  Ηλία του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
46 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλίμης του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 21/9/1978
47 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Ιωάννου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 10226/25-07-1978
48 Βαθύλακος Ηλιάδης Κλήμανδρος του Στυλιανού υπ.αριθ. 239 αγροτεμάχιο 3500.00τ.μ 5947/06-04-2004
49 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1196 αγροτεμάχιο 1827.00τ.μ 9323/25-05-2005
50 Βαθύλακος Ηλιάδης  Θεόδωρος του Κλήμανδρου υπ.αριθ.1325 αγροτεμάχιο 4417.67τ.μ 9322/25-05-2006
51 Βαθύλακος Ηλιάδης Κων/νος του Πάυλου υπ.αριθ.981 αγροτεμάχιο 2261.66τ.μ 9971/04-06-2004
52 Βαθύλακος Ηλιάδης Χρήστος του Ηλία υπ.αριθ.805  αγροτεμάχιο 9571.47τ.μ 9972/04-06-2005
53 Βαθύλακος Ηλιάδη Βαρβάρα του Χρήστου υπ.αριθ.1267 αγροτεμάχιο 2000,19τ.μ. 19640/31-12-2003
54 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
55 Βαθύλακος Θεοδοσίου Ιωάννης του Θεοδόση υπ.αριθ. 217 αγροτεμάχιο 1536,64τ.μ. 4221/31-03-2004
υπ.αριθ. 222 αγροτεμάχιο 2499,00τ.μ.
56 Βαθύλακος Θεοδοσίου Κυριακή του Σταύρου υπ.αριθ. 1174 αγροτεμάχιο 3144,80τ.μ. 4222/03-03-2004
57 Βαθύλακος Ιωαννίδης Θεόδωρος του Θεοδώρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
58 Βαθύλακος Καγιογλίδης Βασίλειος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
59 Βαθύλακος Καλτηρήμ Δημήτριος του Ομήρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 15/9/1978
60 Βαθύλακος Καραβέλη Μαρία του Δημητρίου υπ.αριθ. 362 αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 2955/16-11-1995
61 Βαθύλακος Καραογλανίδης Συμεών του Ησαϊα υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
62 Βαθύλακος Καραογλανίδης Εφραίμ του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
63 Βαθύλακος Καρατζά Ελευθέριος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 11/9/1978
64 Βαθύλακος Καρατζάς Ελευθέριος του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
65 Βαθύλακος Καρατζάς Παναγιώτης του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
66 Βαθύλακος Καρατζάς Πρόδρομος του Λαζάρου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
67 Βαθύλακος Καρατζάς Σταύρος του Ελευθερίου υπ.αριθ. 1009 αγροτεμάχιο 1904,00τ.μ. 9324/25-05-2006
68 Βαθύλακος Καρατζοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη υπ.αριθ.      αγροτεμάχιο 1984,00τ.μ. 9177/01-06-2004
69 Βαθύλακος Κιρτίδης Παύλος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
70 Βαθύλακος Κιρτίδης Σάββας του Ιορδάνη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
71 Βαθύλακος Κούτρας Στυλιανός του Χρήστου υπ.αριθ. 1329 αγροτεμάχιο 5250,00τ.μ. 4215/03-03-2004
72 Βαθύλακος Κούτρας Χρήστος του Ιωάννη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 18/9/1978
73 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Γεώργιος του Αναστασίου υπ.αριθ. 1305 αγροτεμάχιο 3148,00τ.μ 93/11/9/2006
74 Βαθύλακος Κυπιρτίδης Ζαφείριος του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
75 Βαθύλακος Κων/δης Αλέξανδρος του Σεραφείμ υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
76 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Αναστασίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
77 Βαθύλακος Κων/δης Βασίλειος  του Χρήστου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
78 Βαθύλακος Κων/δης Γεώργιος του Κοσμά υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
79 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
80 Βαθύλακος Κων/δης Δημήτριος του Βασιλείου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10411/21-08-2009
81 Βαθύλακος Κων/δης Ευστάθιος του Στεφάνου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
82 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 14/9/1978
83 Βαθύλακος Κων/δης Θεόδωρος  του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 9739/04-06-2004
84 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9996/02-06-2006
85 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
86 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1374 αγροτεμάχιο 12396.17τ.μ 3695/24-02-2004
87 Βαθύλακος Κων/δης Νικόλαος του Χαράλαμπος υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 15/9/1978
88 Βαθύλακος Κων/δης Σταύρος  του Προδρόμου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 9/9/1978
89 Βαθύλακος Κων/δης Μαγδαληνή του Γεωργίου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 11/9/1978
90 Βαθύλακος Κων/δου  Αναστασία του Κων/νου υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 5010.00τ.μ 76/31-12-2003
91 Βαθύλακος Κων/δου  Ειρήνη  του Νικολάου υπ.αριθ. 1307 αγροτεμάχιο 6704.00τ.μ 9995/02-06-2006
92 Βαθύλακος Κων/δου  Παναγιώτα του Νικόλάου υπ.αριθ. 1161 αγροτεμάχιο 13000.26τ.μ 3694/24-02-2004
93 Βαθύλακος Κώτσογλου Διονύσιος του Κων/νου υπ.αριθ. ….. αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 14/9/1978
94 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 10323/27-07-1978
95 Βαθύλακος Μαλακοζίδης Κων/νος του Θεολόγου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 7/9/1978
96 Βαθύλακος Μαργαρίτης Πασχάλης του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
97 Βαθύλακος Μαρκούλης Αριστοτέλης του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
98 Βαθύλακος Μαρκούλης  Βασίλειος του Αριστοτέλη υπ.αριθ. 1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9613/04-06-2004
99 Βαθύλακος Μεχτερίδης θεόδωρος του Παύλου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
100 Βαθύλακος Μιχαηλίδης Πρόδρομος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
101 Βαθύλακος Μπάκα ελένη του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
102 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
103 Βαθύλακος Μπίζιος Νικόλαος του Δημητρίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2324,49τ.μ. 6994/29-04-2004
104 Βαθύλακος Νεβεσκιώτη Αναστασία του Ευσταθίου υπ.αριθ.362   αγροτεμάχιο 2100,00τ.μ. 2430/03-06-2004
105 Βαθύλακος Ουρανήλογλου Χαράλαμπος του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
106 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Αναστάσιος του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 9/9/1978
107 Βαθύλακος Παναγιωτίδης Παναγιώτης  του Μουράτιου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
108 Βαθύλακος Παντελίδου Μαρία του Συμεών υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
109 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου υπ.αριθ. 705  αγροτεμάχιο 1922,00τ.μ. 19638/31-12-2003
110 Βαθύλακος Παπαδόπουλος Θεόπιστος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3500,00τ.μ. 9/9/1978
111 Βαθύλακος Παπαλίδης Σταύρος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 12/9/1978
112 Βαθύλακος Παπαϊωάννου Μαρία του Ευαγγέλου υπ.αριθ.1412  αγροτεμάχιο 7537,51τ.μ. 5939/06-04-2004
113 Βαθύλακος Παπούδη Ευτέρπη του Μενέλαου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750,00τ.μ. 9424/03-06-2004
114 Βαθύλακος Πατσάκη Ιωάννα του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
115 Βαθύλακος Πατσάκη Μαρία  του Μουρατίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
116 Βαθύλακος Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 433,32τ.μ. 198/17-10-2006
117 Βαθύλακος Πολατσόγλου Γεώργιος του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 20/9/1978
118 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ιωάννης  του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
119 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
120 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Κων/νος   του Κυριάκου υπ.αριθ.1315 αγροτεμάχιο 9661/04-06-2004
υπ.αριθ.1409 αγροτεμάχιο 6468,00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο
υπ.αριθ.1413 αγροτεμάχιο
121 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σάββας του Αναστασίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
122 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σταύρος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 14/9/1978
123 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 216 αγροτεμάχιο 22216,77τ.μ. 4220/03-03-2004
124 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Χρήστος του Σταύρου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 1994,75τ.μ. 4219/03-03-2004
125 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Ελένη του Δημητρίου υπ.αριθ.1401 αγροτεμάχιο 10437,39τ.μ. 4216/03-03-2004
126 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Γεωργίου υπ.αριθ.1248 αγροτεμάχιο 4942,43τ.μ. 4704/12-03-2004
127 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Παρασκευή του Κων/νου υπ.αριθ.1137 αγροτεμάχιο 9672/04-06-2004
128 Βαθύλακος Πουλατσόγλου Σοφία του Κων/νου υπ.αριθ.1351 αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 77/31-12-2003
129 Βαθύλακος υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 6989,00τ.μ.
130 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Προδρόμου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 8/9/1978
131 Βαθύλακος Ποτουριάδης Βασίλειος  του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 7/9/1978
132 Βαθύλακος Ποτουριάδης Αναστάσιος του Χρήστου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978
133 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
134 Βαθύλακος Σαββίδης Δημήτριος του Σωφρονίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
135 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1383 αγροτεμάχιο 2862,81τ.μ. 5463/29-03-2004
136 Βαθύλακος Σαββίδης Γεώργιος  του Χαραλάμπους υπ.αριθ.1273 αγροτεμάχιο 7234,65τ.μ. 5464/29-03-2004
137 Βαθύλακος Σαββίδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 21/9/1978
138 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 408 αγροτεμάχιο 2786,95τ.μ. 5938/06-04-2004
139 Βαθύλακος Σαββίδης Φώτιος  του Ιωάννη υπ.αριθ. 1203α αγροτεμάχιο 2799,47τ.μ. 6011/07-04-2004
140 Βαθύλακος Σαββίδου Ανατολή του Ιωσήφ υπ.αριθ. 1363 αγροτεμάχιο 7721,42τ.μ. 5941/06-04-2004
141 Βαθύλακος Σαββίδου Μάρθα του Χρήστου υπ.αριθ. 1273 αγροτεμάχιο 1681,77τ.μ. 4218/03-03-2004
142 Βαθύλακος Σαββίδου Εμβολία του Μελετίου υπ.αριθ. 1250 αγροτεμάχιο 11059,94τ.μ. 5940/06-04-2004
143 Βαθύλακος Σιουρίδης Λεόντιος του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
144 Βαθύλακος Σιουρίδης Σάββας του Λαζάρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000.00τ.μ 12/9/1978
145 Βαθύλακος Σπυρίδης Πρόδρομος  του Λαζάρου υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 9994.89τ.μ 3682/24-02-2004
146 Βαθύλακος Σπυρίδου Κυριακή του Δημητρίου υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 7456.72τ.μ 3683/24-02-2004
147 Βαθύλακος Στασιμιώτη Σαββατώ του Λεοντίου υπ. Αρίθμ. 1161 αγροτεμάχιο 9994,89 τ.μ. 58067/1785/30-06-2014
148 Βαθύλακος Στεφανίδης Σταύρος του Σάββα υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 12/9/1978
149 Βαθύλακος Στόλογλου Αντώνης του Αβράαμ υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 13665.00τ.μ 3693/24-02-2004
150 Βαθύλακος Συμεωννίδης Χρήστος του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
151 Βαθύλακος Συμεωννίδου Ελένη του Βασιλείου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
152 Βαθύλακος Τζελάπτση Ευαγγελία του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 9666/04-06-2004
153 Βαθύλακος Τσακαλίδης Ηλίας του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
154 Βαθύλακος Τσερέκας Αναστάσιος του Ιορδάνη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 3000,00τ.μ. 13/9/1978
155 Βαθύλακος Τσερέκας Κων/νος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
156 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδου Σοφία του Σταύρου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 6647.91τ.μ 179/16-10-2006
157 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 13/9/1978
158 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1281 αγροτεμάχιο 1125.00τ.μ 134/09-10-2006
159 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1304 αγροτεμάχιο 2100.00τ.μ 135/09-10-2006
160 Βαθύλακος Τσιπλακίδης Παρασκευάς του Δημητρίου υπ.αριθ.1173 αγροτεμάχιο 1600.00τ.μ 136/09-10-2006
161 Βαθύλακος Τσιμπραηλίδης Ελευθέριος του Αναστασίου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 7023.20τ.μ 109/25-09-2006
162 Βαθύλακος Τσιώγκας Νικόλαος του Αχιλλέα υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 3178.00τ.μ 9388/03-06-2004
163 Βαθύλακος Χαλούδη Χρυσή του Μιχαήλ υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 2388.40τ.μ 213/17-10-2006
υπ.αριθ.1161 αγροτεμάχιο 3639.00τ.μ
υπ.αριθ.1410 αγροτεμάχιο 6638.00τ.μ
164 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Ευάγγελος του Χαράλαμπου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 14/9/1978
165 Βαθύλακος Χαραλαμπίδης Λαζάρου του Σταύρου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 20/9/1978
166 Βαθύλακος Χαραλαμπίδου Δήμητρα του Ζαφειρίου υπ.αριθ.1319 αγροτεμάχιο 9750.00τ.μ 9425/03-06-2004
167 Βαθύλακος Χατζηαδαμίδης Συμεών του Σωκράτη υπ.αριθ.1372 αγροτεμάχιο 9771.00τ.μ 212/17-10-2006
168 Βαθύλακος Χατζηευστρατίου Κυβέλη του Σταύρος υπ.αριθ.1203α αγροτεμάχιο 3190.06τ.μ 173/17-10-2006
169 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Αντώνιος του Λαζάρου υπ.αριθ.1393 αγροτεμάχιο 4617.36τ.μ …/31-08-2006
170 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Ελευθέριος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 19/9/1978
171 Βαθύλακος Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Παναγιώτη υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 9/9/1978
172 Βαθύλακος Χατζηπιερίδης Ευστάθιος του Κων/νου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 18/9/1978
173 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Γεώργιος του Μελετίου υπ.αριθ.1332 αγροτεμάχιο 20375.00τ.μ 10138/04-06-2006
174 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 5000,00τ.μ. 18/9/1978
175 Βαθύλακος Χατζησαββίδης Μελέτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.362 αγροτεμάχιο 5530.84τ.μ 10140/04-06-2004
176 Βαθύλακος Χατζησαββίδου Σοφία του Ιωακείμ υπ.αριθ.1398 αγροτεμάχιο 11170.17τ.μ 4703/12-03-2004
177 Βαθύλακος Χατζηστυλιάδης Δημήτριος του Ιακώβου υπ.αριθ…….. αγροτεμάχιο 2000,00τ.μ. 7/9/1978

Ο  πρόεδρος της Ε.Θ.Γ.&Ε.Δ.

Νικόλαος Βουχάρας