Επιτροπή θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Βατερό του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΑΤΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την

ΤΕΤΆΡΤΗ  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βατερό Ασλανίδου Ελένη του Επαμεινώνδα υπ.αριθ. 610α αγροτεμάχιο 1813.18τ.μ 307/09-10-2006
2 Βατερό Δαβιδοπούλου Αλεξία του Στυλιανού υπ.αριθ……. αγροτεμάχιο 114/10-03-2010
3 Βατερό Καπαγιαννίδης Ελευθέριος του Γρηγορίου αρ.204 οικόπεδο Ο.Τ. 36 8637/27-05-2004
4 Βατερό Σισμάνη  Φωτεινή  του Αθανασίου υπ.αριθ.562 αγροτεμάχιο 13665/09-02-2005
5 Βατερό Στεφανίδης Ιωάννης του Σιδέρη υπ.αριθ.748 αγροτεμάχιο 3487.552τ.μ 4330/24-07-1997