Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Βασκοχώρι του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την

ΤΕΤΆΡΤΗ  25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00

προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Βοσκοχώρι Ανδραλής  Αργύρης του Νικολάου υπ.αριθ. 59 αγροτεμάχιο 5000.00τ.μ 82022/2015/21-09-2012
2 Βοσκοχώρι Βλαχάβας Μενέλαος του Κων/νου υπ.αριθ. 61 αγροτεμάχιο 1625.00τ.μ 152/18-05-2010
3 Βοσκοχώρι Σιδέρης Γεώργιος του Αντωνίου υπ.αριθ. 65 αγροτεμάχιο 4875.00τ.μ 30/01-02-2010
υπ.αριθ. 734 αγροτεμάχιο 3750.00τ.μ
υπ.αριθ. 735 αγροτεμάχιο 4250.00τ.μ
4 Βοσκοχώρι Σιδέρης Γεώργιος του Αντωνίου υπ.αριθ. 65 αγροτεμάχιο 4875.00τ.μ 78779/1910/14-09-2012
υπ.αριθ. 734 αγροτεμάχιο 3750.00τ.μ
υπ.αριθ. 735 αγροτεμάχιο 4250.00τ.μ
5 Βοσκοχώρι Μοναστηρλής Δημήτριος του Νικολάου υπ.αριθ. 62 αγροτεμάχιο 2125.00τ.μ 150/11-03-2010