Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Αυλές του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Πολιτικής Γης Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΑΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147 /2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Σερβίων – Βελβενδού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας


Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Αυλές Αμπατζίδης Μιχαήλ του Σάββα υπ.αριθ.308 αγροτεμάχιο 2706,63τ.μ. 153/10-10-2006
2 Αυλές Αναστασιάδης Γεώργιος του Χρήστου υπ.αριθ.459 αγροτεμάχιο 5958,59τ.μ. 193/17-10-2006
3 Αυλές Αναστασιάδης Χρίστος του Σωκράτη υπ.αριθ.167 αγροτεμάχιο 6150τ.μ. 1/08-11-2007
4 Αυλές Αντάρας Αθανάσιος του Στεφάνου υπ.αριθ.7 αγροτεμάχιο 9672,93τ.μ. 199/17-10-2006
5 Αυλές Βαϊσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου υπ.αριθ.691 αγροτεμάχιο 10250τ.μ. 170/13-10-2006
7 Αυλές Γαλογαύρος Δημήτριος του Αθανασίου υπ.αριθ. 515 αγροτεμάχιο 4694τ.μ. 122/02-10-2006
8 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου υπ.αριθ.246 αγροτεμάχιο 6348,45τ.μ. 121/02-10-2006
9 Αυλές Γαλογαύρος Ελευθέριος του Αθανασίου υπ.αριθ.350 αγροτεμάχιο 2500τ.μ. 76249/1830/28-8-2013
10 Αυλές Γαλογαύρος Χαρίσιος του Φωτίου υπ.αριθ.494 αγροτεμάχιο 2472,10τ.μ. 178/16-10-2006
11 Αυλές Γκαντιάς Αθανάσιος του Ιωάννη υπ.αριθ.56 αγροτεμάχιο 4570,55τ.μ. 141/10-10-2006
12 Αυλές Γούτσιος Δημήτριος του Γεωργίου υπ.αριθ.7 αγροτεμάχιο 7624,93τ.μ. 190/17-10-2006
13 Αυλές Καραολανίδης Βασίλειος του Αθανασίου υπ.αριθ.1κ αγροτεμάχιο 355,31τ.μ. 2383/03-06-2004
14 Αυλές Καλογιάννης Δημήτριος του Θωμά υπ.αριθ.461 αγροτεμάχιο 5313τ.μ. 160/12-10-2006
15 Αυλές Κουτσιάδης Βασίλειος του Γεωργίου υπ.αριθ.459ιγ αγροτεμάχιο 10000τ.μ. 211/17-10-2006
16 Αυλές Κουτσιάδου Ησαϊα του Θωμά υπ.αριθ.559 αγροτεμάχιο 119/29-09-2006
17 Αυλές Κυριαζόπουλος Στέφανος υπ.αριθ. 447αγροτεμάχιο 4558,88τ.μ. 197/17-10-2006
18 Αυλές Λαζαρίδης Λεόντιος του Ανέστη υπ.αριθ. 459ααγροτεμάχιο 10041,18τ.μ. 191/17-10-2006
19 Αυλές Μπασδέκης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. 447ααγροτεμάχιο 9672,93τ.μ. 211/17-10-2006
20 Αυλές Μπασδέκης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 447 αγροτεμάχιο 9859,89τ.μ. 185/17-10-2006
21 Αυλές Μπουχάρας Κων/νος του Αχιλλέα υπ.αριθ.459 αγροτεμάχιο 2457,51τ.μ. 221/17-10-2006
22 Αυλές Μπουχάρας Παντελής του Κυριάκου υπ.αριθ.436 αγροτεμάχιο 3057τ.μ. 174/16-10-2006
23 Αυλές Μπουχάρα Σοφία του Γεωργίου υπ.αριθ.203 αγροτεμάχιο 2728,61τ.μ. 122/02-10-2006
24 Αυλές Νικολαϊδης Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ.619 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. ΕΑΚ/09-10-2006
25 Αυλές Σαββίδης Ευστάθιος του Γεωργίου υπ.αριθ.464 αγροτεμάχιο 4000,00τ.μ. 94/12-09-2006
26 Αυλές Σαρρή Ασπασία του Θωμά υπ.αριθ.620 αγροτεμάχιο 5949,71τ.μ. 214/17-10-2006
27 Αυλές Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου υπ.αριθ.447 αγροτεμάχιο 8150,74 τ.μ. 168/13-10-2006
28 Αυλές Στάμου Βαϊα του Ελευθερίου υπ.αριθ. 691 αγροτεμάχιο 10750,00τ.μ. 171/13-10-2006
29 Αυλές Τεληκωστόγλου Σταύρος του Αποστόλου υπ.αριθ. 630 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 222/17-10-2006
30 Αυλές Τελιόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη υπ.αριθ.116 αγροτεμάχιο 26/18-09-2006
31 Αυλές Τελιόπουλος Φώτιος του Γεωργίου υπ.αριθ.118 αγροτεμάχιο 7392,50τ.μ. 194/17-10-2006
32 Αυλές Τσαλαζίδου Ελένη του Χαράλαμπου υπ.αριθ.619 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 131/09-10-2006