Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση σε συμμετοχή Διαγωνισμού για τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση σε συμμετοχή Διαγωνισμού για τον Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Παρακαλούμε όσοι από τους κατόχου Μηχανημάτων ήτοι: Διαμορφωτήρων, Φορτωτών, Γερανών, Αποχ. Μηχανημάτων, Τρακτέρ  κ.λ.π. επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Αποχιονισμό του Επαρχιακού  Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης κατά την χειμερινή περίοδο 2014-2015, να προσέλθουν την 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητηρίου, 3ος όροφος, στο γραφείο του Διευθυντή  κ. Γρίβα Κωνσταντίνου Νο 25) για να δηλώσουν συμμετοχή. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας και της ταυτότητας.

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής

Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Κων/νος  Γρίβας

Πολ/κός  Μηχ/κός με Β’ β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  Δ.Τ.Ε. + Τ.Ε.

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση (ΑΔΑ: 604Θ7ΛΨ-ΣΜ8)