Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-11-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-11-2014)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-11-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.F4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας» (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.C4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.R.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.D3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.E2)

2. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.A4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.B3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.F.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.C1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.A.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.F.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.6)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΩΥΡΧΧ-ΟΓΞ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης