Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) (6-10-2023)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) (6-10-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) (6-10-2023)

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας με θέμα:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)» και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους υπαλλήλους σας, εφόσον επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές στον σύνδεσμο που αναφέρεται στην ως άνω Πρόσκληση (https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/ ), μέχρι την Παρασκευή 6-10-2023 και ώρα 23:59.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα ηλεκτρονικά την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης

 

 

Δημήτρης Κιρμικίρογλου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Υφυπουργού

– Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) (6-10-2023) (pdf)

 

Για την Π. Ε. Κοζάνης