Τσιούμαρης: Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων μέσω της πρόσκλησης ΕΣΠΑ 124 για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Κοζάνης

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Κοζάνης

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Κοζάνης

Εντάχθηκε σήμερα (ΑΔΑ: ΨΒΠΕ7ΛΨ-3ΧΛ/12-08-2021) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η πρόταση της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προϋπολογισμού  1.005.000,00€  με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ»

Η  Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην προσπάθεια της να συμβάλει άμεσα στην βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους (αντιμετώπιση πλημμυρών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, βροχοπτώσεων  κ.λ.π), προετοίμασε προς ένταξη την ανωτέρω πρόταση που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων – οχημάτων:

  • Υδραυλικός Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας (Τσάπα),
  • Ισοπεδωτής Γαιών (Γκρέιντερ),
  • Εκσκαφέας-Φορτωτής τύπου JCB,
  • δύο (2) I.X. οχήματα μεταφοράς προσωπικού, και
  • Φ/Γ ανατρεπόμενο με καρότσα.

Κατόπιν εισηγήσεως του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη η υποβολή της πρότασης  εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η ολοκληρωμένη προετοιμασία και η πλήρης ωριμότητα της πράξης τεκμαίρεται από τη σειρά κατάταξης στο σύνολο των αξιολογημένων προτάσεων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα υπό προμήθεια μηχανήματα έργου και τα οχήματα αποτελούν αναγκαία προσθήκη στον στόλο των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης, διότι λόγω της μεγάλης έκτασης του Επαρχιακού οδικού δικτύου, θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη με φυσική συνέπεια την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Τα ήδη υπάρχοντα είναι παμπάλαια με ημερομηνία αγοράς πριν το 1985 και έχουν εξαντλήσει τον χρόνο ζωής τους και χρήζουν πολυδάπανης συντήρησης μη μπορώντας παράλληλα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παρεμβάσεων στις διάφορες περιοχές της ΠΕ Κοζάνης.

Επιπλέον, προστίθεται υδραυλικός εκσκαφέας, ο οποίος αποτελεί το κατ’ εξοχήν μηχάνημα που χρησιμοποιείται στα αντιπλημμυρικά έργα.

Τέλος τα μηχανήματα έργου θα συμβάλουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της  ΠΕ Κοζάνης.