Προμελέτες 580.284,00€ για το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου

Προμελέτες 580.284,00€ για το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προμελέτες 580.284,00€ για το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου

Προμελέτες 580.284,00€ για το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου

Τις προμελέτες του γιγαντιαίου αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου προϋπολογισμού 580.284,00€ (με Φ.Π.Α 24%) για υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016, εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή στο ξεκίνημά της έφερε ως θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2019 τις προκαταρκτικές μελέτες του κορυφαίου αυτού έργου σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, σηματοδοτώντας την πρόθεσή και το όραμά της να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του αφού καθυστέρησε εδώ και αρκετά χρόνια.

Έτσι, στις 26/1/2021 παραδόθηκαν οι προκαταρκτικές μελέτες από την ΑΝ.ΚΟ, στις 31/12/2020 εντάχθηκε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οριστική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.300.000,00€ και στις 28/5/2021 εντάχθηκαν οι απαιτούμενες προμελέτες του έργου.

Να επισημάνουμε ότι:

 

  1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται στα 90.000.000 € (συνημμένος προϋπολογισμός).
  2. Προτείνεται η εφαρμογή πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών, που οδηγεί σε επαρκείς υποδομές άρδευσης 50.000 στρεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης στα 62.000 στρέμματα και προεκτιμώμενο προϋπολογισμό στα 109.000.000 € (συνημμένος προϋπολογισμός), ώστε να καλυφθεί το σύνολο της καλλιεργήσιμης έκτασης κάτω των 400μ. υψόμετρο.
  3. Είναι δυνατή η σημειακή επέκταση του αρδευτικού και πάνω από την ισοϋψή των 400m, όπως η περιοχή αναδασμού Άνω και Κάτω Κώμης, το αρδευτικό Μεσιανής, το αρδευτικό Αιανής, το αρδευτικό Λευκάρων, με διατήρηση σταθερής της συνολικής αρδευόμενης έκτασης.
  4. Μέσω ενεργειακού συμψηφισμού με πρόβλεψη κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5 MW για τα 50.000 στρ. και 6,21 MW για τα 62.000 στρ., μπορεί να καλυφθεί η συνολική ενεργειακή δαπάνη λειτουργίας.
  5. Είναι δυνατή η τροφοδότηση  με νερό του υφιστάμενου αρδευτικού Σερβίων από τον ταμιευτήρα Ιλαρίωνα, μετά από αύξηση κατά 420.000,00 € της συνολικής δαπάνης του έργου και με δυνατότητα κάλυψης άνω του 50% των αρδευτικών αναγκών του αρδευτικού Σερβίων και ελάττωση της ενεργειακής δαπάνης του αρδευτικού Σερβίων που εκτιμάται περισσότερο από 20%.
  6. Προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας για χρήση των υποδομών του υποβρύχιου αντλιοστασίου της ΔΕΗ στη λίμνη Πολυφύτου, ώστε να αποφευχθεί η κατασκευή και επιπρόσθετου τέτοιου αντλιοστασίου στη λίμνη Πολυφύτου.
    Ωστόσο θα απαιτηθεί η κατασκευή νέου αντλιοστασίου ανύψωσης του νερού στη δεξαμενή τομέα Βαθυλάκκου του προτεινόμενου έργου, δεδομένου ότι δεν κρίνεται συμφέρουσα η χρήση των υφιστάμενων αντλιών της ΔΕΗ, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους που έχουν δυνατότητα ανύψωσης στα 500 μέτρα.
  7. Προτείνεται να διερευνηθεί η δημιουργία φορέα υλοποίησης του μεγάλου αυτού αρδευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις προβλέψεις στη νομοθεσία, όπως π.χ. ΓΟΕΒ.
Άξονας 7: Ωρίμανση του αναπτυξιακού σχεδιασμού – Τεχνική υποστήριξη

και δημοσιοποίηση

Μέτρο 7.1:  Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίμανση του αναπτυξιακού

σχεδιασμού

Τίτλος Έργου:  Προμελέτες αρδευτικού Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου με

άρδευση από τους ταμιευτήρες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα

Ποσό (σε €): 580.283,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Προτείνων Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης
Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Φορέας Επίβλεψης Μελετών:   ΔΤΕ Π.Ε. Κοζάνης

Προμελέτες 580.284,00€ για το αρδευτικό Βόρειας Ζώνης λίμνης Πολυφύτου