Προχωρούν οι διαδικασίες για τον αναδασμό στην Καισαρειά

Προχωρούν οι διαδικασίες για τον αναδασμό στην Καισαρειά από την Αντιπεριφέρεια ΠΕ Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προχωρούν οι διαδικασίες για τον αναδασμό στην Καισαρειά από την Αντιπεριφέρεια ΠΕ Κοζάνης

Προχωρούν οι διαδικασίες για τον αναδασμό στην Καισαρειά από την Αντιπεριφέρεια ΠΕ Κοζάνης

Την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ για το έργο «Μελέτη εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Καισαρειάς»,  εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 116.000 ευρώ, που εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής για δημιουργία κατάλληλων γεωργικών υποδομών που θα οδηγήσουν στην οργάνωση της παραγωγής και την αύξηση του κέρδους για τους αγρότες.

Τα έργα αναδασμού επιλύουν κτηματικές διαφορές και μειώνουν το κόστος παραγωγής, εξασφαλίζοντας αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Καθώς το προπαρασκευαστικό στάδιο του αναδασμού της Καισαρειάς έχει ολοκληρωθεί, με την υπογραφή της εν λόγω  προγραμματικής σύμβασης θα προχωρήσουν οι μελέτες οριστικοποίησης ιδιοκτησιών υφιστάμενης κατάστασης και ποιοτικής κατάταξης αγροκτημάτων και θα ακολουθήσει η κατάρτιση της διάταξης των νέων αγροτεμαχίων με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν μέχρι την κύρωση του αναδασμού.

Οι αναδασμοί που υλοποιούνται στην παρούσα φάση στην ΠΕ Κοζάνης αφορούν το Σισάνι, το Λουκόμι, το Σπάρτο και την Καισαρειά, με τους δύο τελευταίους να σχετίζονται με το μεγάλο έργο του αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου.