Α2 Εγνατία οδός Κοζάνη

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 6 εκ. ευρώ για τη συντήρηση του Εθνικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017», αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Κοζάνης.

Οι εργασίες αφορούν κυρίως τη βελτίωση του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές και την υφή του οδοστρώματος, τις φθορές ή ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (συστήματα ασφάλειας οχημάτων, βραχοπροστασία κ.τ.λ), της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και τη συντήρηση ερεισμάτων, επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, που έχουν υποστεί φθορές.

Στο συγκεκριμένο έργο ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους άξονες:

α) Ε.Ο.3 Κοζάνη (πρώην γέφυρα ΟΣΕ) – Αεροδρόμιο, β) Ε.Ο.3 Κόμβος Τσελίκα – Σαραντάπορο (Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Λάρισας) και γ) Ε.Ο.4. Κοζάνη (Κόμβος Lidl) – Όρια Π.Ε. Κοζάνης / Ημαθίας.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη «στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας του οδικού δικτύου της περιφέρειας, μέσα από σειρά έργων που εκτελούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες».