Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000€ στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα, Γ΄ Φάση)

Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000€ στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα, Γ΄ Φάση) 1

Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000€ στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα,  Γ΄ Φάση)

Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000 € στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα,  Γ΄ Φάση)

Συνεχίζοντας τις εισηγήσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης για την υλοποίηση του μεγάλου έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης», που οραματίστηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης για όλες τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στην 44η Οικονομική Επιτροπή και το πρόγραμμα για τον Δήμο Βοΐου.

Η πρόταση αφορά ένα υφιστάμενο δίκτυο 122 δρόμων συνολικού μήκους 89,6 χλμ που θα εξυπηρετεί 216 επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

  • Ογδόντα ένα (81) δρόμους που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου
  • Σαράντα ένα (41) που προβλέπεται να χαλικοστρωθούν (υλικό οδοστρωσίας).

Από το σύνολο αυτών των οδών τα πλάτη των οδοστρωμάτων ποικίλουν από τρία (3) έως έξι (6) μέτρα ενώ κάποιες οδοί δεν έχουν σταθερό πλάτος. Παράλληλα στα σημεία των διασταυρώσεων με επαρχιακό δρόμο ή τοπικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο προβλέπεται η χρήση πινακίδας STOP (Π-2) έτσι ώστε ο χρήστης του δρόμου που διαστρώνεται να σταματά υποχρεωτικά παρέχοντας προτεραιότητα πριν εξέλθει στον κεντρικό δρόμο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την υλοποίηση της περιαστικής οδοποιίας και προβλέπεται να

κατασκευαστεί σε μια φάση.

Το έργο οδοποιίας γίνεται σύμφωνα με:

α) την δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου δικτύου λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες.

β) την ικανοποίηση ταυτόχρονα με τα παραπάνω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ιδιοκτησιών (πρόσβασης στο οδικό δίκτυο).

Η περιαστική οδοποιία των οικισμών θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφικές, μεταποιητικές, αγροτικές, βιοτεχνικές, μινγκ κ.λ.π.) και αποτελείται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που προτείνεται να είναι βατό από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την μελέτη η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι δρόμοι που ανήκουν στους δήμους ως τοπικοί δρόμοι, των αναδασμών και διανομών, δρόμοι που ανήκουν σε περιοχές του δημοσίου και δρόμοι δασικοί.

Σε περιοδεία του στις επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα στο Βόιο ο κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης επισκέφτηκε μία σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα του πρώην Προέδρου Νέων Αγροτών κ. Κώστα Λιάμα ο οποίος εξέφρασε τόσο την προσωπική του ικανοποίηση όσο και πολλών συναδέλφων του που με μεγάλη ανακούφιση πληροφορήθηκαν το πολύ ωφέλιμο έργο στο Βόιο και την Π.Ε. Κοζάνης.

 

Οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν φαίνονται στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Α/Α Δημοτική
Ενότητα
Κοινότητα Επιχειρήσεις Δραστηριότητες Επιφάνεια οδοστρωσίας (m2)
1 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘ.,
ΜΑΝΩΛΗ Φ.,
ΔΟΡΔΑΣ Ν.,
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ Κ.,
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ Κ.,
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
4 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 22735
2 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ Γ.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε,
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΕΛΗ
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 1 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 14044
3 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Κ.,
ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ Δ.,
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Μ.,
ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ Κ.,
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡ.-ΤΣΟΛΑΚΗ Ε.,
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ζ.
7 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2987,5
4 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.,
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Ν.,
ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΣ Ζ.,
ΤΖΙΩΡΑΣ Α.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 647,5
5 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ Ν.,
ΧΑΡΖΑΚΑΣ Γ.,
ΜΑΝΩΛΗ Φ.,
ΤΣΑΦΗΣ Δ.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 393
6 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1140
7 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 332,5
8 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΒΟΥΖΙΑΝΑ Α.,
ΓΚΕΣΟΥ Ι.,
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘ.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Ι.,
ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ.,
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ.
6 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1968
9 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Μ.,
ΠΑΡΙΣΗ Κ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Θ.,
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΛ.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1661
10
ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΤΣΙΟΥ Ν. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 392,5
11 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΤΖΑΠΟΥ Β. – ΤΖΑΠΟΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 333
12 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3174,5
13 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ Ν. ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 1444
14 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΑΦΟΙ ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε,
ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 6710
15 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΟΓΚΑΣ Δ.,
ΜΟΥΣΙΟΣ Γ.,
ΤΣΑΜΟΣ Ν.,
ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Ν.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1520
16 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΛΑΖΗ ΣΤ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 96
17 ΑΣΚΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤ.,
ΒΟΡΟΝΙΚΟΣ Γ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 212,5
18 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 672
19 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Ι. ΜΟΝΗΣ,
ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Ι. ΜΟΝΗ,
Ι. ΜΟΝΗ
ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ 3360
20
ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡ.,
ΒΑΤΟΣ Γ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 280
21 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΙΟΡΚΑΣ Α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 138
22 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Μ.,
ΚΟΛΙΑΣ ΑΡ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1669
23 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Β.,
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1170
24 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΙΟΡΚΑΣ Α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 810
25 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΤΣΕΤΣΙΝΑΣ Ν. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 1424,5
26 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΑΡΓΚΑ ΓΛ.,
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 2340
27 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 255
28 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Δ. & ΧΡ.,
ΖΙΑΜΟΣ Κ.,
ΚΟΡΜΑΣ ΣΤ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 3727,5
29 ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΡΑΟΥΝ Ι.Κ.Ε.,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 1828
30
ΑΣΚΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΤΑΝΟΥ Θ.,
ΤΣΙΜΠΛΙΝΑΣ Μ.,
ΠΗΤΑΣ ΧΡ.,
ΠΗΤΤΑΣ Θ.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 22344,5
31 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Π. – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ. Ο.Ε. ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 5428
32 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Δ.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ Μ.
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 1968
33 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΒΟΥΡΟΣ Ν.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ Ν.,
ΚΟΥΤΣΗΣ Ν.,
ΛΟΥΚΑΣ Κ.,
ΓΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, 3 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 9895,5
34 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘ. & Γ. Ο.Ε ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 440
35 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 189
36 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΗΣ Π. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1200
37 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΕΡΠΕΡΗΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
38 ΑΣΚΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΔΩΛΗΣ Θ. – MDM MINK FARM IKE ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 3260
39 ΑΣΚΙΟΥ ΝΑΜΑΤΩΝ ΓΚΑΤΣΟΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 9556
40
ΑΣΚΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1827
41 ΑΣΚΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΡΑΔΟΣ Δ.,
ΚΟΥΝΤΣΙΩΤΗΣ Π.,
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.,
ΠΑΠΟΥΝΤΖΑ Β.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 11799
42 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΧΡ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 744
43 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΡΥΟΒΟΥΝΟΥ ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 931
44 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Κ.,
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Ε.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 502,5
45 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΕΙΝΟΠΑΠΑ ΕΥΦ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 581
46 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑΣ ΧΑΛΟΣ Κ.,
ΤΣΑΜΗΣ ΑΘ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 980
47 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 144
48 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΚΟΜΤΖΙΑ Κ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 369
49 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΘ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 282
50
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΑΛ.,
ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΛ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3348
51 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 516
52 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ Ι. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 428
53 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 574
54 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ν. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 80
55 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ν.,
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε.
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 2880
56 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΓΚΟΥΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ – ΚΑΤΑΝΟΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 7096
57 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΩΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 1748
58 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΥΛΩΡΙΟΥ ΣΙΕΜΟΣ ΧΡ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2327,5
59 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΩΜΟΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2576
60
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4357,5
61 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,
ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Κ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 628
62 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2120
63 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥ ΚΟΚΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1004,5
64 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΥΘΟΥ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3062,5
65 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΦΟΙ Χ. ΜΟΥΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 2120
66 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Κ. ΜΟΥΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 3664
67 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 328
68 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΙΑΝΙΑΚΑΣ Μ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2880
69 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΑΤΡΑΣ Κ. (ΙΩΑΝΝΗΣ),
ΤΖΗΛΙΑΣ ΧΡ.-Κ.,
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5358
70
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ. & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 250
71 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4045
72 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΠΑ ΑΓΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 381,5
73 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ,
ΔΕΛΗΖΗΣΗ Β.,
ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ Θ.,
ΛΙΑΚΟΣ Δ.,
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 31702,5
74 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΩΛΙΑΣ ΧΡ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 162,5
75 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ Κ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 212,5
76 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 138
77 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1298,5
78 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΤΡΥΓΩΝΗΣ Κ.,
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΤΣΙΤΣΑΣ Δ.,
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1389,5
79 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 127,5
80
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΛΗΖΗΣΗ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 510
81 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1500
82 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΚΙΛΙΑΣ Γ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 432
83 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Κ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 177
84 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Ν. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 230
85 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 861
86 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3272,5
87 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4735,5
88 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ Γ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 519
89 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΑΓΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 219
90
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Γ.,
ΤΖΟΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 675
91 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 162
92 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΚΑΤΣΑΡΙΑΣ Η. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 378
93 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ζ. ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΙΛΙΝΗ ΟΕ,
MAKEDONIA MINK FARM ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΙΩΤΑ Ο.Ε.,
ΙΠΠΙΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ,
ΣΤΕΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ – 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 12260
94 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ Γ.,
ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 8028
95 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 624
96 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ Γ.,
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ – ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ Θ.,
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ,
ΣΙΟΓΚΑΣ ΝΑΟΥΜ
5 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8988
97 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 312
98 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ  Θ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 493,5
99 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΛΙΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΛΙΑΜΑΣ Κ.,
ΤΙΟΥΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ, 2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4292
100
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΑΝΙΟΣ Ν. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2433
101 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Λ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 309
102 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ Κ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 924
103 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 339
104 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 189
105 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 657
106 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΑΡΓ. του ΣΤ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6945
107 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΔΡΑΤΣΑΣ Φ.,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤ.,
ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ ΧΡ.
3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 22040
108 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘ. & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 843,5
109 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΒΟΥΧΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1617
110
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΣ ΕΥΘ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 933
111 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 397,5
112 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΘ.,
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Κ.,
ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΘ.,
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡ.
4 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2261
113 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗΣ G. GEZIM,
GEZIM A.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1323
114 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗΣ ΤΣΟΚΟΣ Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1298,5
115 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΛΕΙΣΩΡΕΙΑΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 282
116 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙΚΝΑΔΩΝ ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 552
117 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ ΣΩΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 429
118 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΟΥΒΡΗΣ ΤΡΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 288
119 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΟΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Θ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1647
120
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΑΛΦΑΣ Δ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3570
121 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙΑΤΟΣ Φ. – ΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ Φ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 738,5
122 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΓΚΑΡΑΣ Η.,
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Σ.
2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3484
        216 338877,50

 

Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000€ στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα,  Γ΄ Φάση) 1 Π.Ε. Κοζάνης: 5.110.000€ στο Βοΐο για οδικές προσβάσεις σε 216 επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα,  Γ΄ Φάση) 2