Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στις 21-6-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., προφορική εξέταση, στην αίθουσα σεμιναρίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ πρώην Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας).

Στις 22-06-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ ,γραπτή εξέταση στην αίθουσα Δ12 του κτιρίου Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22-05-2023 έως 9-06-2023.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης στο ισόγειο, γραφεία 19, 20. Τηλ. επικοινωνίας: 2461351108/133.

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.