Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στις 22-2-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., προφορική εξέταση, στον 2ο όροφο κτιρίου Βιολογίας (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας).

Στις 23-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ, γραπτή εξέταση στον 2ο όροφο κτιρίου Βιολογίας (Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις ορίζεται το χρονικό διάστημα από 31-01-2024 έως 12-02-202.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακείων & Επαγγελμάτων Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης στο ισόγειο, 19, 20. Τηλ. επικοινωνίας: 2461351108/133.

Παρακαλούμε για την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων βοηθών φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023