Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης 1

Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης.

Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης.

Την σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με την Πρόεδρο της μειοδότριας Εταιρείας ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  κα Υπατία Κωνσταντινίδου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη, του Διευθυντή των Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης Κωνσταντίνο Γρίβα και τον προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Παναγιώτη Τσιάμη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.750.000,00€ με Φ.Π.Α. και μετά την έκπτωση ανέρχεται σε 754.338,12€.

Με την εργολαβία που αποσκοπεί να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών προβλέπονται:

 • Μετατροπή του υφισταμένου χώρου στάθμευσης σε κλειστό χώρο και προσθήκη
  κατ΄ επέκταση αυτού, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι
  αυτού, καθώς και
 • Κλειστός χώρος 423,150μ2 , ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
  σαν βοηθητικός χώρος ασκήσεων, ή χώρος παράταξης πυροσβεστών (σε περίπτωση
  που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την παράταξη αυτών στον υπαίθριο χώρο
  της Σχολής).
 • Επισκευή στεγών υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής (αίθουσες
  διδασκαλίας, γραφεία, εστιατόριο, κοιτώνες, γυμναστήριο, αίθουσα αναψυχής,
  βοηθητικοί χώροι, κ.λ.π., …)
 • Ολοκλήρωση κατασκευών περιβάλλοντος χώρου ολοκλήρωση της συντήρησης
  της εξωτερικής περίφραξης και ολοκλήρωση τυχών εργασιών οι οποίες δεν έγιναν
  στην Α φάση.

Έτσι η Σχολή των Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας με τις συνεχόμενες κτιριακές παρεμβάσεις που έγιναν από την αρχική της λειτουργίας ως Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνόμων αναμένεται να είναι ένα άρτιο και πλήρες κτιριακό συγκρότημα που ανταποκρίνεται κατά το μέγιστο στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης και φιλοξενίας των σπουδαστών και των βαθμοφόρων εκπαιδευτών της.

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τις υπηρεσίες να μελετήσουν και να εισηγηθούν την μετατροπή του κτιρίου με σύγχρονες «πράσινες» τεχνολογίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση συμβάλλοντας στον στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την «πράσινη ενεργειακή Περιφέρεια της χώρας μας».

 

Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης 1 Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Υπογραφή σύμβασης 2