Αστυνομικό Μέγαρο Πτολεμαΐδας

Ολοκλήρωση εργασιών αστυνομικού μεγάρου Πτολεμαΐδας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκλήρωση εργασιών αστυνομικού μεγάρου Πτολεμαΐδας

Ένα νέο έργο για την ολοκλήρωση των εργασιών του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου που ήρθε με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 77.000 ευρώ και περιλαμβάνει κυρίως εργασίες:

  • Αντικατάστασης κουφωμάτων
  • Επιστρώσεις δαπέδων
  • Χρωματισμούς
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

και θα χρηματοδοτηθεί από το υπόλοιπο διαθέσιμο της πίστωσης από την προγενέστερη εργολαβία της προηγούμενης περιφερειακής Αρχής για την «Ανακαίνιση και συντήρηση του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 333.000 ευρώ.

Με το συμπληρωματικό αυτό έργο αναμένεται να ανακαινιστεί πλήρως το κτίριο κατασκευής της δεκαετίας του 1960.

Ολοκλήρωση εργασιών αστυνομικού μεγάρου Πτολεμαΐδας