Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη

Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη

Σχετ: α. Η ΚΥΑ οικ. 70601/2013 (ΦΕΚ 3272/Β’/2013) με θέμα «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια.

β. Η ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 3191/14-01-2014 Εγκύκλιος με θέμα «Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10)» (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1)

γ. Η Δ1(δ)/ΓΠ 44300/23-08-2023 Εγκύκλιος με θέμα «Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 99ΟΗ465ΦΥΟ-ΟΕ7)

δ. Η Δ1(δ)/ΓΠοικ.25498/8.5.2024  Εγκύκλιος με θέμα «Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» (ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ)

Με αφορμή τις πρόσφατες μετεωρολογικές προγνώσεις αναφορικά με την εκδήλωση του φαινομένου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα πλήξει την επικράτεια τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, υπενθυμίζει τη (δ) σχετ. εγκύκλιο αναφορικά με το εν λόγω θέμα.

Ιδιαιτέρως διευκρινίζεται ότι:

Το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει τη υγεία οποιουδήποτε ατόμου, όμως συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

i. Παιδιά και βρέφη

ii. Ηλικιωμένα άτομα

iii. Άτομα με παθήσεις στους πνεύμονες

iv. Άτομα με χρόνιες καρδιοαναπνευστικές παθήσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι συστάσεις και τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, όπως αυτά ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος) έχουν ως εξής:

metra-prostasias-tis-dimosias-ygeias-apo-tin-afrikaniki-skoni-16-5-24

 

Συνημμένα:

Η Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη (με ΑΔΑ: 9Υ82465ΦΥΟ-ΒΙΚ)