GABE

Η 21η διάσκεψη του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στις μέρες μας, η συζήτηση σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και τις ευθύνες των χωρών για την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις χώρες τους, είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη, δεδομένης της αυξημένης κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας γύρω από το όλο ζήτημα, με αποκορύφωμα την 21η διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος (21st Climate Change Convention) των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2015.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 190 χώρες απ’ όλο τον κόσμο που επεξεργάστηκαν τη «συμφωνία του Παρισιού», μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υπογραφεί και θα δεσμεύει νομικά τουλάχιστον 55 χώρες μεταξύ 22 Απριλίου 2016 και 21 Απριλίου 2017 και θα κατατεθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ώστε να τεθεί σε ισχύ. Στόχος είναι η μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά δύο βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

Εκτός από τους γενικότερους στόχους για την μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έμφαση δόθηκε στο ρόλο που επιτελούν εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες στην μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα όπως αυτό της χώρας μας όπου η εθνική πολιτική πυροδότησε την κατακόρυφη αύξηση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση διεθνώς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιρειών ΦωτοβολταΪκών), τα οποία παρατίθενται στο δημοσίευμα του ξένου μέσου, η Ελλάδα το 2012 κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη και την έβδομη διεθνώς όσον ότι αφορά την νέα εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών.

Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 912 νέα μεγαβάτ (MW) φωτοβολταϊκών το 2012 ή αντίστοιχα το 88% όλης της νέας ισχύος ΑΠΕ που προστέθηκε στην προηγούμενη χρονιά. Τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν πάνω από το 3% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, παράγοντας 1,7 δισ. κιλοβατώρες (1,7 TWh) ή αλλιώς το 30% όλης της πράσινης ενέργειας το 2012. Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2012 αποφεύχθηκε η έκλυση 1,12 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η διασύνδεση μεταξύ των εθνικών και τοπικών-περιφερειακών στόχων για την κλιματική αλλαγή πρέπει να είναι πρωταρχική προτεραιότητα. Οι περιφερειακές διοικήσεις έχουν την δυνατότητα να θέσουν και να εφαρμόσουν πιο αυστηρές πολιτικές ώστε να «κινητοποιήσουν πιο ισχυρές και πιο φιλόδοξες ενέργειες για το Κλίμα» σε σχέση με αυτές που τίθενται από την διάσκεψη του Παρισιού.    Για να γίνει αυτό θα πρέπει οι τοπικές διοικήσεις να αντιληφθούν τα μηνύματα των καιρών και να επενδύσουν με όλες τους τις δυνάμεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών που θα προωθούν την καθαρή παραγωγή ενέργειας, τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και την προσπάθεια ουσιαστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα προ 20ετίας επίπεδα.

Στη χώρα μας, αν και πολλοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της WWF Ελλάς, διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους ως προς την ύπαρξη διατυπωμένης στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαιώνει ότι έχουν προβλεφθεί δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο με μία στροφή προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού θα πρέπει να στηριχθεί στον οριζόντιο συντονισμό των πολιτικών μετριασμού αλλά και προσαρμογής, στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, της γεωργικής παραγωγής και σε πολλούς άλλους. Η αειφόρος χρήση της βιομάζας και βιοενέργειας μειώνει το αποτύπωμα του άνθρακα σε τοπικό επίπεδο και βοηθάει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να οραματιστούν το ενεργειακό μέλλον της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και να αναλάβουν δράση για την βελτίωση των ενεργειακών δεικτών της Περιφέρειας με την υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση νέων τεχνολογιών στο τομέα της ενέργειας καθώς και μεταλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το έργο GABE στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας

Το έργο GABE (Greek-Albanian Cross-Border Co-operation in Biomass Exploitation) που υλοποιείται στην διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) από την Ελληνική πλευρά, καθώς και της Περιφέρειας της Κορυτσάς και του Πανεπιστημίου Fan S. Noli από την Αλβανική, έρχεται ακριβώς να συνεισφέρει στην υλοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο των αρχών της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στοχεύοντας στην αξιοποίηση της βιομάζας των δύο περιοχών με όρους βιωσιμότητας και με γνώμονα την χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Κατ’ ουσίαν, το έργο προωθεί τους εθνικούς στόχους σε τοπικό επίπεδο με την υλοποίηση δράσεων για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή βιοενέργειας και την καλύτερη συνεργασία των φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διασυνοριακή περιοχή.

Έτσι, το έργο GABE επιδιώκει τη δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης διασυνοριακής περιοχής στον τομέα της αειφόρου χρήσης βιοενέργειας., μέσα και από την ανάπτυξη ενός δικτύου για την ανάπτυξη της αγοράς βιοενέργειας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα από το έργο GABE υλοποιείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για διάθεση βιομάζας και προϊόντων ξύλου από τις επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς των δύο (2) περιοχών ώστε να υπάρξει μία προώθηση του κλάδου στο σύνολό του και των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων των 2 περιοχών.

Την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ακολουθήσει η καταχώρηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ξύλου από την πλευρά της παραγωγής (δασικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί, μεγάλες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έμποροι που δραστηριοποιούνται στην αγορά του ξύλου και της βιομάζας και του καυσόξυλου, βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας ξυλείας, εγκαταστάσεις βιοαερίου) και εταιρείες συμβούλων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιοενέργειας και των επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρήσουν στοιχεία όπως διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τιμή και φωτογραφίες του προϊόντος καθώς και διάθεση του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

Στόχος της πλατφόρμας είναι να ενισχύσει την ουσιαστική συνεργασία των επιχειρήσεων και των φορέων του κλάδου στην διασυνοριακή περιοχή και να θέσει τις βάσεις για την ύπαρξη ενός κοινού χώρου προώθησης της βιοενέργειας και της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο διασυνοριακών περιοχών. Επίσης επιδιώκεται η συνεχής ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης με δημοπρασίες ξύλου και βιομάζας όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντλήσουν την πληροφορία που αυτή την στιγμή είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί και να εξεταστεί σε πραγματικό χρόνο. Η πληροφορία αυτή θα μπορέσει να καταδείξει και το δυναμικό του κλάδου σε διασυνοριακό επίπεδο, βοηθώντας παράλληλα την προώθηση επενδύσεων στο κλάδο της βιοενέργειας.

Η βάση αυτή θα αποτελέσει προπομπό για την χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών από το δημόσιο τομέα (δασαρχεία) άλλα και για το άνοιγμα της αγοράς ξύλου και βιομάζας στη διασυνοριακή περιοχή. Θα μπορέσει επίσης να δώσει μια διέξοδο στον έντονα πληττόμενο κλάδο του ξύλου λόγω της κρίσης και της δραματικής μείωσης της χρήσης του από τον κατασκευαστικό κλάδο. Η χρήση βιομάζας για την παραγωγή βιοενέργειας μπορεί να δώσει το έναυσμα της αντιστροφής του κακού επιχειρηματικού κλίματος κάνοντας χρήση τοπικών πηγών ενέργειας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε μια περιοχή με έντονο πρόβλημα απασχόλησης των νέων και των δυναμικών τμημάτων της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα GABE θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τα επιτεύγματά του και θα συζητήσει την αναγκαιότητα υιοθέτησης δράσεων για την εφαρμογή των αποφάσεων σύγκλισης για την κλιματική αλλαγή και σε τοπικό επίπεδο μέσα από ένα διεθνές συνέδριο για τις εξελίξεις στους τομείς της Βιομάζας και της Βιοενέργειας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 στην Καστοριά.

Οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα σε θεματικά panels όπου ειδικοί μαζί με πολιτικούς και επαγγελματίες του κλάδου θα συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της βιοενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια της Κορυτσάς. Επίσης θα υπάρχουν εκπρόσωποι εθνικών φορέων υπεύθυνων για την εφαρμογή της συνθήκης για την κλιματική αλλαγή ώστε να ενημερωθεί το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις δράσεις που θα ακολουθήσουν για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής τοπικά και τι αυτό θα σημαίνει για το ενεργειακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ομάδα έργου του Προγράμματος GABE

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2461053560

E-mail: infogr@gabeproject.com

Το έργο GABE είναι ένα διετές Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA – Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.