Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “Λ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “Λ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1279038

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Λ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ

082792683

Αριθμός ΓΕΜΗ

011000536000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΡ333180

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

2461095567

Email

info@michanourgiki-kozani.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Τ.Κ.ΒΑΤΕΡΟΥ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.2941749

Γεωγρ. μήκος

21.7227987

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.22.20 Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.62 Μεταλλοτεχνία

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.41.12 Κατασκευή μηχανουργείων, μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία μετάλλου

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.49.24 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας ξύλου, φελλού, σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “Λ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-l-kapagiannidis-kai-sia-oe-1279038