Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “DOMKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “DOMKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1279058

Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

DOMKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

ΑΦΜ

801299459

Αριθμός ΓΕΜΗ

153847504000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ246476

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρ. Τηλεφώνου

6977465608

Email

info@domka.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Περιφερειακή ενότητα

Κοζάνης

Δήμος

Κοζάνης

Οδός/Θέση

Τ.Κ.ΒΑΤΕΡΟΥ

Αριθμός

Τ.Κ.

50100

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

Γεωγρ. πλάτος

40.29178

Γεωγρ. μήκος

21.72295

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.22.20 Κατασκευή κάδων, φτυαριών, αρπάγων και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.92.30 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.92.61 Κατασκευή μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής μερών γερανών

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.12.24 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.19.10 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού

 

Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

 

Συνημμένα:

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “DOMKA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής και Επισκευής Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-leitoyrgias-nea-domka-monoprosopi-i-k-e-1279058