Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης -Μεταβολή “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης -Μεταβολή “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού Δήμος Κοζάνης

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1344036 (ver. 1)

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

 

Συνημμένα:

Η Γνωστοποίηση Εγκατάστασης -Μεταβολή “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ” Συσκευασία Μελιού Δήμος Κοζάνης (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-metavoli-panagiotis-angelidis-1344036.001