Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Μεταβολή “ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΙΚΕ” Υπηρεσίες Διαλογής, Τυποποίησης Συσκευασίας Και Αποθήκευση Πατάτας Δήμος Κοζάνης

Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Μεταβολή “ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΙΚΕ” Υπηρεσίες Διαλογής, Τυποποίησης Συσκευασίας Και Αποθήκευση Πατάτας Δήμος Κοζάνης

Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1090190

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

 

Συνημμένα:

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Μεταβολή “ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΙΚΕ” Υπηρεσίες Διαλογής, Τυποποίησης Συσκευασίας Και Αποθήκευση Πατάτας Δήμος Κοζάνης (σε μορφή pdf)

 

gnostopoiisi-egkatastasis-metavoli-patata-gaia-1090190