Κόκκινες ντομάτες

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινούμενου σπόρου τομάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης (5-3-2020)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινούμενου σπόρου τομάτας και πιπεριάς κοινοτικής προέλευσης (5-3-2020)

Σχετ.:   το υπ’ αριθμ. 2745/70292/04-03-2020 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τους υπόχρεους εμπόρους – διακινητές οι οποίοι διακινούν σπόρους τομάτας και πιπεριάς άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.:

Σύµφωνα µε:

– Τον Καν. (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Τον Καν. (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2019/2072 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

– Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 της Επιτροπής, σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV),

οι σπόροι τοµάτας και πιπεριάς κατά την διακίνησης τους στον Ενωσιακό Χώρο συνοδεύονται µε φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο.

Για την προστασία της Χώρας από την εισαγωγή και διάδοση επιβλαβών οργανισμών το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης (αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου), πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους κατά την άφιξη, των φορτίων σπόρων τοµάτας και πιπεριάς άλλων κρατών µελών.

Ειδικότερα:

α) Οι έμποροι – διακινητές οι οποίοι διακινούν σπόρους τοµάτας και πιπεριάς άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Π.Ε. Κοζάνης της Δ/νσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας.

β) Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου σχετικά µε την άφιξη φορτιών σπόρων τοµάτας και πιπεριάς.

γ) Οι υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την σχετική ενημέρωση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων, να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (εγγράφων, ταυτότητας και λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση).

Ο έλεγχος λαμβάνει χώρα στο 100% των σποροµερίδων που προέρχονται από Κράτη Μέλη στα οποία έχει διαπιστωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού ToBRFV (π.χ Ολλανδία, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία, Ισπανία). Σε σποροµερίδες προερχόμενες από Κράτη µέλη στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη του ανωτέρω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας ο έλεγχος λαμβάνει χώρα σε ποσοστό 10%.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

 

 

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Δούρδας Αναστάσιος