Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1b

Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Την βούληση του Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη για την ένταξη του έργου «Κατασκευή συνδετήριας οδού και διαμόρφωση κόμβου προσπέλασης χώρου νέων σφαγείων Βοΐου» προϋπολογισμού 933.000,00€ στο ΕΑΠ 2012-2016 εισηγήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης στην συνεδρίαση της 41ης Οικονομικής Επιτροπής.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή συνδετήριας οδού και κόμβου προσπέλασης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στην αγροτική περιοχή του Καλονερίου, όπου έχει κατασκευασθεί το σφαγείο με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής του Βοΐου του Νομού Κοζάνης.

Ειδικότερα η θέση για την κατασκευή του κόμβου σύνδεσης με την εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων επιλέχθηκε να είναι πλησίον του χώρου των σφαγείων και περίπου 170 μ. βορειότερα του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου, προς την κατεύθυνση της Νεάπολης, όπου οριακά εξασφαλίζεται η ελάχιστη ορατότητα επί της Εθνικής Οδού στο ρεύμα από Κοζάνη προς Νεάπολη.

Ο τύπος του κόμβου που επιλέγεται είναι αυτός της μορφής Τ. Με την κατασκευή του κόμβου είναι απαραίτητο να γίνουν μεταβολές στη μηκοτομή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού αλλά και στην οριζοντιογραφία της ώστε να δημιουργηθούν λωρίδες επιβράδυνσης, επιτάχυνσης και αναμονής.

Ο δευτερεύων – συνδετήριος δρόμος διασύνδεσης θα διανοιχθεί κάθετα στην Εθνική Οδό, ακόμα θα κατασκευαστούν τεχνικά τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στον δευτερεύοντα – συνδετήριο δρόμο για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Γενικά η επιλογή της χάραξης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και σχετίζεται αμφίρροπα με την θέση του κόμβου. Όμως η κύρια παράμετρος που καθόρισε την τελική λύση είναι, η «αδιατάρακτη» κίνηση επί της Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων.

Η Εθνική Οδός Κοζάνης – Ιωαννίνων μέσω Πενταλόφου ανήκει στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο. υπ’ αρ. 20). Η εν λόγω Ε.Ο. παλιότερα παρουσίαζε ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε όλους τους τύπους των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγά, νταλίκες) και  οι οδηγοί ανέπτυσσαν μεγάλες ταχύτητες. Σήμερα η δημιουργία του κάθετου άξονα στην περιοχή έχει αποφορτίσει σημαντικά την χρήση της Εθνικής οδού.

Ο κόμβος που προβλέπεται να κατασκευαστεί διατηρεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της Ε.Ο. ώστε να συνεχίζουν ανεπηρέαστα τα οχήματα που κινούνται σε αυτήν, ενώ παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή λωρίδας αριστερής στροφής καθώς και λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.

Η συνδετήρια οδός έχει μήκος 216,862m και κύριος σκοπός της είναι η σύνδεση του χώρου των σφαγείων με την Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων.

Η κατασκευή του κόμβου στην συγκεκριμένη θέση εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ορατότητα στους οδηγούς της Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων ενώ παράλληλα η συνδετήρια οδός συνδέεται με την Ε.Ο.  μέσω επαρκούς από κάθε άποψη κόμβου για την αποφυγή ατυχημάτων.

Την περιοχή επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης με την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευφροσύνη Ντιό και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καλονερίου Ευάγγελο Τζιούφα , όπου ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα κυρίως του αρδευτικού δικτύου και του υψηλού κόστους παραγωγής, στο υφιστάμενο ρέμα που χρήζει άμεσου καθαρισμού καθώς και στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα που πρόκειται να ευεργετηθούν από το έργο «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης» Γ΄ φάση.

Ο κ. Τσιούμαρης τον διαβεβαίωσε πως επίκειται σύντομα σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) για την μελέτη βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου της περιοχής που θα κοστολογήσει και στο έργο, δίνοντας την ευχέρεια ως υφιστάμενος ΤΟΕΒ  με ταχύτατες διαδικασίες να υλοποιηθεί άμεσα.

Για την ιστορία ν’ αναφέρουμε ότι το Καλονέρι είναι ζωντανή κοινότητα που κρατάει σταθερά το πληθυσμό του χειμώνα – καλοκαίρι στους 550 κατοίκους!

 

Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3Έργο διασύνδεσης των νέων σφαγείων Βοΐου με την Ε.Ο. Κοζάνης - Ιωαννίνων από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2