Τσιούμαρης Γρηγόρης Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

Έργο 5.158.000 € της ΔΕΥΑ Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έργο 5.158.000 € της ΔΕΥΑ Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

Έργο 5.158.000 € της ΔΕΥΑ Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης – Έργο 5.158.000 € της ΔΕΥΑ Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

Ακόμα ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας.» πρόκειται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης , προϋπολογισμού 5.158.000 € (με τον Φ.Π.Α.).

Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

εισηγήθηκε στην 58η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ο οποίος ανέφερε ότι: πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικότατο περιβαλλοντικό έργο που θα συμβάλλει στον καθαρισμό της Λεκάνης της Εορδαίας και είχε ξεκινήσει από την Δημοτική Αρχή Πτολεμαΐδας 2006-2016 και βαίνει προς υλοποίηση χάριν και των προσπαθειών των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, την εγρήγορση της νυν Δημοτικής Αρχής και κυρίως στην προσωπική προσπάθεια που κατέβαλε εδώ και αρκετό καιρό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Δημήτρης Τσεχελίδης για να ξεπεράσει τις δυσκολίες των προαπαιτούμενων και που με εξαιρετική συνεργασία – βοήθεια της Διαχειριστικής Αρχής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης κατόρθωσε να φτάσει το Έργο μέχρι την υποβολή του και πρόσθεσε:

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο

«Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ),

προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας».

Δεδομένου ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και μετά εκπεφρασμένη αδυναμία του Δήμου Εορδαίας να ανταποκριθεί, αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, η οποία διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της

Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το 2ο μεγάλο έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κοζάνης αφού πρόσφατα με την ίδια ακριβώς διαδικασία ανέλαβε και το έργο

«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας»,

την υλοποίηση του οποίου προγραμματίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο

«Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων» (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ),

προϋπολογισμού 8.015.625,67€.