Τσιούμαρης Γρηγόρης: 1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα - Τζάτζα στην Σιάτιστα

Έργο 1.933.000 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έργο 1.933.000 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

Έργο 1.933.000 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης – Έργο 1.933.000 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης.

Ακόμα ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο του Δήμου Βοΐου την «Αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα» πρόκειται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.932.942,98 €  € (με τον Φ.Π.Α.)

Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

 

  • Του Δήμο Βοΐου , ως κύριο του έργου
  • Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως φορέα υλοποίησης  του 1ου  και 3ου υποέργου και
  • Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως φορέα υλοποίησης  του 2ου υποέργου και  φορέα επιστημονικής εποπτείας του 1ου υποέργου

εισηγήθηκε στην 58η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ο οποίος ανέφερε ότι: Για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Δήμος Βοΐου υπέβαλλε ως πρόταση την πράξη «Αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα» π/υ 1.932.942,98 € ως κύριος του έργου.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Βοΐου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ώστε να υλοποιήσει αντίστοιχες πράξεις ζήτησε την υλοποίηση της πράξης από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας μέσω προγραμματικής σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι τριμερής μεταξύ του Δήμου Βοΐου, της  Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και του Υπουργείου Πολιτισμού  βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/10.

Η πράξη περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την συντήρηση του δομήματος και του διακόσμου του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα στην Σιάτιστα στο Δήμο Βοΐου, το οποίο χρήζει καίριων επεμβάσεων προς διάσωση, εξαιτίας προβλημάτων που διαπιστώθηκαν σχετικά με την στατικότητα και λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς και την φθορά του διακόσμου.

Το έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

 

  • Το 1ο υποέργο με τίτλο «Αποκατάσταση δομήματος Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» και π/υ 932.542,98 € (με ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης και αφορά εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές.

 

  • Το 2ο υποέργο με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου και λοιπών διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων – υλικών του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» και π/υ 980.000,00 € (με ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αυτεπιστασία, με εγκεκριμένη μελέτη και αφορά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού. Επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων θα είναι και Φορέας Επιστημονικής Εποπτείας του 1ου υποέργου.

 

  • Το 3ο υποέργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με σκοπό την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Α» και π/υ 20.400,00 € (με ΦΠΑ) αφορά την πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. με εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία και εμπειρικές γνώσεις σε παρόμοιας φύσης έργα. Ο τεχνικός σύμβουλος θα επικουρεί την επιβλέπουσα υπηρεσία του 1ου υποέργου.

 

 

Τσιούμαρης Γρηγόρης: 1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα - Τζάτζα στην Σιάτιστα

 

1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα

στην Σιάτιστα – 1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση

Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα – 1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του

αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα.