Διακοπή κυκλοφορίας

Eργασίες του έργου «Ετήσια Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» στην Ε.Ο. Κοζάνη – Λευκόβρυση – Αιανή

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει:

ότι από 22/6/2016 έως 28/6/2016 θα πραγματοποιούνται οι  εργασίες του έργου «Ετήσια Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» στην Ε.Ο. Κοζάνη – Λευκόβρυση – Αιανή.

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν από τον Ανάδοχο του έργου όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και θα τοποθετηθεί η σήμανση που προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία.

Για την ασφάλεια των οχημάτων και προς αποφυγή ατυχημάτων στο τμήμα το οποίο θα γίνεται η συντήρηση του οδοστρώματος θα γίνεται εναλλάξ η κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων.