Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ενημέρωση σχετικά με Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση σχετικά με Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ενημέρωση σχετικά με Εισαγωγές και Εξαγωγές Φυτών, Φυτικών Προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Κοζάνης ενημερώνει σχετικά με τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από την Ε.Ε προς το Ηνωμένο Βασίλειο και επί θεμάτων φυτοϋγειονομικού ελέγχου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α. Το νέο φυτοϋγειονομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζεται από τις εξής δύο νομοθετικές πράξεις:

 1. The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 (legislation.gov.uk),
 2. The Plant Health (Phytosanitary Conditions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (legislation.gov.uk).

 

Β. Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας – Wood Packaging Material (παλέτες, κλπ),

που συνοδεύουν αγαθά, ανεξαρτήτως αν τα αγαθά αυτά υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο φυτοϋγειονομικών μέτρων (ISPM) No 15.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας υπάρχουν στο σύνδεσμο: WPM-QA-v2- final.pdf (defra.gov.uk).

Γ. Φυτά, Φυτικά Προϊόντα και άλλα αντικείμενα τα οποία απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας προκειμένου να εισαχθούν στο ΗΒ:

Όλα τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ως υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου (high-priority plants and plant products) κατά την εισαγωγή:

 • συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας
 • γίνεται προαναγγελία της εισαγωγής προς την αρμόδια αρχή από τον Βρετανό εισαγωγέα. (Η προαναγγελία γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PEACH, το οποίο και βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής για την οποία οι εξαγωγείς θα ενημερωθούν εγκαίρως). Το εγχειρίδιο του ηλεκτρονικού συστήματος είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Peach[1]User-Guide-GOVUK.pdf
 • Ο κατάλογος φυτών φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου περιλαμβάνει :
 • Όλα τα φυτά προς φύτευση
 • Την πατάτα φαγητού
 • Ορισμένους σπόρους και άλλα φυτά /δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ορισμένα είδη ξύλου και προϊόντα ξύλου
 • Μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα
 • Ο αναλυτικός κατάλογος με τα φυτά υψηλού φυτοϋγειονομικού κινδύνου βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947327/high-priority-plants-list.odt

 

Δ. Όλα τα υπόλοιπα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που δεν ανήκουν στα προαναφερόμενα, δεν απαιτούν Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας για την εξαγωγή τους από την Ε.Ε. στο Ηνωμένο βασίλειο

(τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το ΗΒ).

Για ορισμένα από αυτά τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως «Regulated and Notifiable goods» και περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/eu-goods[1]requiring-a-pc-and-pre-notification-in-2021-and-2022/#Jan-22

απαιτείται μόνο προαναγγελία της εισαγωγής προς την αρμόδια αρχή της Βρετανίας από τον Βρετανό εισαγωγέα.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν υποστεί μεταποίηση (π.χ σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα) καθώς και για ξηρούς καρπούς.

Επιπλέον, δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για τα κάτωθι φυτικά προϊόντα:

Botanical name and requirement    Common name

Fruit of Ananas comosus                      Pineapple

Fruits of Actinidia spp. Lindl,                Kiwi

Fruits of Cocos nucifera L                    Coconut

Fruit and leaves of Citrus spp. L.          Citrus

Fruit of Fortunella spp. Swingle            Kumquat

Fruit of Poncirus L. Raf                        Bitter orange

Fruit of Diospyros spp. L.                    Persimmon

Fruits of Durio zibethinus Murray         Durian

Fruits (bolls) of Gossypium spp.          Cotton (bolls)

Leaves of Murraya spp.                       Curry leaves

Fruits of Musa spp.                             Banana and plantain

Fruits of Mangifera spp. L.                  Mango

Fruits of Phoenix dactylifera L.            Dates

Fruits of Passiflora spp. L                   Passionfruit

Fruits of Psidium spp.                        Guava

 

Τέλος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στο σύνδεσμο: https://planthealthportal.defra.gov.uk

προκειμένου να διαπιστώνουν εάν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

 

 

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης

Γαρούφος Παναγιώτης