Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa - Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201

Ενημέρωση για τον Xylella fastidiosa – Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa – Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201

Ενημέρωση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 2023/1706 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους καταλόγους των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων του δημοσίου και ιδιωτών, τελωνιακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων  κηποτεχνικών έργων)  για τα νέα δεδομένα σχετικά με τoν Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 2023/1706 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά τους καταλόγους των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α) Έπειτα από επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που αφορά τα φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, τα οποία είναι γνωστά ότι είναι ευπαθή στον οργανισμό Xylella fastidiosa της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιηθούν τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 αναλόγως.

Β) Επιπλέον, οι ονομασίες ορισμένων φυτών στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της διεθνούς ονοματολογίας.

Ο παρών Εκτελεστικός Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20η ημέρα από την δημοσίευση του και είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1706/oj

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

 

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης

Γαρούφος Παναγιώτης

Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa – Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201