Νωπά οπωροκηπευτικά

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (εισαγωγείς, εξαγωγείς – διακινητές, έμποροι χοντρικής πώλησης, κεντρικές λαχαναγορές, μανάβικα, σούπερ μάρκετς, πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιοι ή υπαίθριοι έμποροι, παραγωγοί νωπών οπωροκηπευτικών) έχουν την υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένοι στην Βάση Δεδομένων  του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) σύμφωνα με το αρθρ. 3 της υπ’  αριθμ. 257543  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1122 /τ.Β’ /08.08.2003).      Η μη εγγραφή στο ΜΕΝΟ ή η διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών χωρίς τον αριθμό μητρώου που τους  αποδίδεται από την Υπηρεσία μας, αποτελεί μη συμμόρφωση ως προς την ισχύουσα Νομοθεσία και επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 1.000 έως 10.000 ΕΥΡΩ σύμφωνα με το αρθρ. 23 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11.02.2014).

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα τηλέφωνα 24613-51160, -51322 και -51431 (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, 1ος όροφος, γραφείο 24, Κοζάνη).

Ο Διευθυντής

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δούρδας Αναστάσιος